• «Næringsforeningens utgangspunkt er at byen trenger en plan som i større grad enn i dag legger opp til at enda flere mennesker kan bo, besøke, handle og arbeide i sentrum», skriver Harald Minge. Ståle Ådland

En sentrumsplan for både vern, vekst og utvikling

DEBATT: Vi trenger en sentrumsplan som ikke setter et kunstig skille mellom vern, vekst og utvikling. Arbeidet har pågått i snart seks år, men fortsatt gjenstår det mye før planen er ferdig.