Reiselivet trenger god lokalpolitikk

DEBATT: Stavanger og Rogaland kan bli et enda større reiselivsområde enn det er i dag, men ikke uten lokalpolitikernes hjelp.

Publisert: Publisert:

Verdiskapingen i reiseliv i Rogaland har vokst med 80 prosent fra 2004 til 2017. I 2014 spilte Magnus Carlsen sjakk på Flor & Fjære. Her sammen med sin far, Henrik Carlsen. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

 • Tone Grindland
  Regiondirektør, NHO Rogaland
 • Kristin Krohn Devold
  Adm. direktør, NHO Reiseliv
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Vi skriver nå 2019, og er med det gått inn i nok et valgår i Norge. I et lokalvalg er nærheten til sakene stort og engasjementet betydelig. Reiselivet er en næring som er svært avhengig av gode lokale rammebetingelser. Derfor vil vi si litt om hva reiselivet trenger av lokale politikere, og hva vi gir tilbake.

Næringen vokser

Men først noen nøkkeltall: Reiselivsnæringens samlede verdiskaping i Norge er på over 70 milliarder kroner, viser en fersk rapport som Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv. I Rogaland har verdiskapingen vokst med over 80 prosent fra 2004 til over fem milliarder kroner i 2017. Opplevelsesbransjen har hatt den største veksten av bransjene i reiselivet, med oppunder 190 prosent vekst i Rogaland. Fantastiske opplevelsesbedrifter som Flor og Fjære og moderne hoteller som Scandic Hotel Forus har bidratt til å bygge Stavanger til et attraktivt reisemål, både for forretningsreisende og ferierende turister.

Regionen har hatt en vekst i antall overnattinger på over 60 prosent siden 2004. Det er en positiv utvikling, for flere turister betyr flere arbeidsplasser. Og flere arbeidsplasser gir mer penger i kommunekassa.

Gir over 166 millioner i skatteinntekter

Det har begynt å lysne for reiselivet i Stavanger, men vi mener Stavanger og Rogaland har et stort potensial til å bli et enda viktigere reiselivsområde. Samtidig som arbeidsledigheten i Rogaland har vært høy, har politikerne vært for lite bevisste på antallet arbeidsplasser som ligger i reiselivet. I Stavanger sysselsetter reiselivet 5700 personer. Det gir Stavanger kommune over 166 millioner i personskatteinntekter. Summen er sju ganger høyere enn skatteinntektene fra hele prosessindustrien, som er på 24 millioner. Med prosessindustri menes kraftkrevende foredling av tre, metall, mineraler og ulike typer kjemisk industri. Skatteinntektene fra reiselivsansatte er over 10 ganger så høy som skatten fra ansatte i sjømatnæringen (15 millioner), som også inkluderer oppdrett, fiskeri og industriforedling.

Dette er tall Stavanger kommune og alle nærliggende kommuner bør være veldig opptatt av. Kommunene får nemlig ikke overskuddsskatten fra bedriftene – den går rett til staten. Det kommunene får, er skatten fra de som jobber i bedriftene.

Hele Norges befolkning vil ha flere og trygge arbeidsplasser i sin kommune.

Slik kan kommunen hjelpe

Hvis Stavanger vil ha flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må derfor lokale myndigheter forenkle hverdagen for reiselivsbedriftene. Søknader og rapporteringer til det offentlige stjeler tid og ressurser som bedriftene heller kunne brukt på å forbedre kundeopplevelsen. Stavanger kommune bør derfor søke et aktivt samarbeid med staten for å sørge for at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang. Et annet forenklingsgrep vil være å gjennomføre forsøk hvor bedrifter som hoteller og restauranter får lov til å si nei til kontanter.

Vi ønsker også at kommunale myndigheter legger vekt på veiledning fremfor kontroll og straff når de er på tilsynsbesøk i bedriftene. Arbeidsgiver og ansatte skal ikke føle seg kriminalisert i møte med tilsynsmyndigheter, slik vi dessverre har sett eksempler på flere steder. Vi håper kommunene bidrar til at regjeringens planlagte tilsynsreform blir best mulig.

Stavangerfolk tjener 60 millioner på Airbnb-utleie

Vi ønsker også at kommunene følger aktivt med i utviklingen av nye plattformer som Airbnb. I Stavanger har Airbnb hatt en enorm vekst. Stavangerfolk kan vente å tjene anslagsvis 60 millioner kroner på Airbnb-utleie i 2018, viser beregninger analyseselskapet Capia har gjort for NHO Reiseliv. Skatteinngangen fra Airbnb i Stavanger er estimert til 10 millioner kroner i 2018, hvorav 5,1 millioner kroner skal tilfalle kommunen. Om skatten faktisk blir betalt inn, vet vi ikke. Det haster derfor at Stortinget innfører rapporteringsplikt for utleiers inntekter. Alternativet er stadig større svart tjenesteøkonomi.

Vi vil også understreke viktigheten av å tilrettelegge for en bærekraftig reiselivsvekst. Den enkelte kommune må tenke langsiktig på hvordan reiseliv, inkludert cruiseturisme, utvikles. Det er rom for flere typer turisme, men kommunen må selv drøfte hva som er riktig besøkstrykk i sitt område. Målet må være å sørge for rammer som fører til næringsutvikling og mest mulig verdiskaping og arbeidsplasser lokalt. Kommunen må også jobbe for at kommuneoverføringene fra staten i større grad dimensjoneres ut ifra kommunens besøkstall, ikke bare innbyggertallet. Videre må kommunen investere i god infrastruktur som fergetrafikk, gode toalettforhold og parkeringsmuligheter.

Hele Norges befolkning vil ha flere og trygge arbeidsplasser i sin kommune. Reiselivet sikrer arbeidsplasser, skatteinngang og bolyst over hele Norge. I kommunevalget gjelder det derfor å stemme på de partiene som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter kan fortsette å vokse. Vi i NHOs regionapparat og NHO Reiseliv står klare til møter og dialog med nåværende og fremtidige ordførere over hele landet.

Publisert:

Les også

 1. – Cruisehavn på Rennesøy er framtidsrettet

 2. Topphøna: Denne fjellturen blir snart skiltet på kinesisk

 3. Regjeringen vil skjerpe Airbnb-regler

 4. Ny rapport: Stavanger-regionen knuser resten av landet i lønnsomhet

 1. Reiseliv
 2. Næringsliv
 3. Airbnb
 4. NHO