• – Det viktigaste er at ungdommen blir representert, blir høyrt og tatt på alvor, skriv Ida Tomine Bø Norland. Privat

Ungdom krev å bli tatt på alvor

DEBATT: Ungdommanes Fylkesting har som mål at alle kommunar skal ha eit fungerande medverkingsorgan for ungdom, med tett kontakt med lokale politikarar.