Vi må alle vise handlekraft for rettferdighet

DEBATT: Vi har blitt vant til menneskerettighetene og tar dem nærmest for gitt.

Publisert: Publisert:

«Siden 1999 har Organization of Islamic Cooperation ved ulike anledninger foreslått i FN å integrere religionskrenkelser i menneskerettighetslovgivningen», skriver Seniortanken. Foto: Colourbox

Debattinnlegg

 • Debatt
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
 • Innlegget er skrevet av: Kjell Traa, Hjalmar Sunde, Torvald Sande, Gunnar Berge, Njål Kolbeinstveit, Ivar Sætre, Jostein Soland og Åsleik Rannestad i Seniortanken.

Maktfordelingen fungerer når de lovgivende, utøvende og kontrollerende enhetene er uavhengige av hverandre. Pressens oppgave er å passe på at rolledeling eller korrupsjon blir avslørt. Derfor kalles de gjerne "Den fjerde statsmakt". Når denne rolledelingen fungerer godt, skaper det lojalitet hos folket. Denne lojaliteten bygger på tillit.

Alle må ha den samvittighetens drivkraft som gjør at vi oppfyller våre plikter som medmennesker.

Frykt eller tillit?

Når makten konsentreres, enten gjennom religion eller på annen måte, så kan det fremdeles skapes lojalitet, men bare gjennom trusler og frykt. Når vi opplever trusler, enten mot religionsfriheten eller pressefriheten, så ser vi gjerne på enkelthendelser utført av enkeltmennesker, men det er systemet, dvs. det prinsipielle grunnlag for maktutøvelsen vi må rette oppmerksomheten mot. Skaper systemet frykt eller tillit?
Vi har blitt vant til menneskerettighetene og tar dem nærmest for gitt. Men, å etterleve menneskerettighetene er avhengig av at vi alle viser en handlekraft for rettferdighet. Det vil si at vi alle må ha den samvittighetens drivkraft som gjør at vi oppfyller våre plikter som medmennesker.

Les også

Paven går hardt ut mot pakistansk blasfemilov

Sharialovene er overordnet

I løpet av de siste årene har FN fått et flertall av stater fra Afrika og Midt-Østen. Menneskerettighetene slik vi i Vesten tenker om det, er ikke integrert i disse landenes politiske system eller praksis. I august 1990 møttes OIC (Organization of Islamic Cooperation) i Kairo for å vedta en erklæring om menneskerettigheter i islam. OIC ga uttrykk for at FNs menneskerettighetserklæring av 1948 er preget av vestlige verdier og i stor grad en vestlig oppfinnelse. 45 av OICs 57 medlemmer signerte derfor et muslimsk alternativ til FNs menneskerettighetserklæring, den såkalte Kairo-eklæringen. Ifølge Kairo-erklæringen er sharialovene overordnet alle andre lover. Disse land har også vedtatt at FNs Barnekonvensjon kan gjelde kun på den betingelsen at den ikke strider mot sharialoven.

Straffebestemmelsene for brudd på blasfemilovene kan medføre dødsstraff.

OIC arbeider aktivt

Siden 1999 har OIC ved ulike anledninger foreslått i FN å integrere religionskrenkelser i menneskerettighetslovgivningen. FN-systemet settes dermed under press for å gjøre kampen mot blasfemi til en menneskerettslig forpliktelse. IHEU (International Humanist and Ethical Union) har uttalt at Kairo-erklæringen i praksis forbyr kritikk av islam, samt gjør det ulovlig å konvertere til andre religioner eller bli ateist. Mange land (Pakistan, Iran, Saudi-Arabia osv.) har en lov om blasfemi som bryter totalt med religionsfriheten. Straffebestemmelsene for brudd på blasfemilovene kan medføre dødsstraff. Dette er i realiteten ekstremisme på statlig nivå. Da kan en også forstå at ekstremisme kan utvikles helt ned til personlig nivå.

Arbeidet for menneskets plikter

Det er mange som har arbeidet med spørsmålet om menneskets plikter, blant annet «The Parliament of the World´s Religions», som har satt opp fire punkter som skal forplikte:

 • Forpliktelse på en ikke-voldskultur dvs.: Respekt for alt liv!
 • Forpliktelse på en solidarisk kultur og en rettferdig økonomisk orden dvs.: Opptre ærlig og rettferdig!
 • Forpliktelse på en tolerant kultur og et sannferdig liv dvs.: Snakk og opptre sannferdig!
 • Forpliktelse på kultur som fremmer like rettigheter og partnerskap mellom menn og kvinner dvs.: Respekter og elsk hverandre!

Er ikke menneskerettighetene, sammen med disse forpliktelsene, noe av selve grunnlaget for et velfungerende demokrati med like retter, frihet for tro og tanke, solidaritet, toleranse og trygghet?

Er vi i stand til å bry oss?

Verdikommisjonen, som leverte sin innstilling i 2001, tok opp en rekke plikt-spørsmål, men de ble avfeid av en rekke journalister som «moralisme». Det var et nesten samstemt pressekorps som uttalte seg negativt om verdikommisjonens sluttrapport. En av journalistene som uttalte seg positivt var Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad. Han var inne på at vi må tenke mer forpliktende moralsk, heller enn hånlig moralistisk.

Publisert:

Les også

 1. Den norske blasfemiparagrafen er historie

 2. Brite dømt til døden for blasfemi i Pakistan

Mest lest akkurat nå

 1. 18 veistrekninger i Norge er plukket ut for å vise det beste av landet. Bare den på Jæren blir uten et unikt, nasjonalt utsiktspunkt

 2. Ingve Bøe med Viking-advarsel: – Det går ikke i kveld!

 3. Tok overraskende NM-gull. Nå legger 28-åringen snart opp.

 4. Mann i 20-årene funnet etter større leteaksjon

 5. Utenpå er huset enkelt og minimalistisk. Inne er det fargerikt og spennende.

 6. Da Charlotte gikk ned 35 kilo, ble hun kvitt sosial angst og depresjon. Dette er suksessoppskriften.

 1. Debatt
 2. FNs barnekonvensjon
 3. Islam
 4. Demokrati