Naive Aftenbladet om mobil- og pc-bruk i skolen

DEBATT: Det faller Aftenbladet tungt for brystet at det nye flertallet i Stavanger ønsker å skjerme de aller minste barna fra overdreven skjermbruk i skolen.

«Selvfølgelig skal vi demokratisk regulere hvordan ny teknologi skal brukes i samfunnet vårt», skriver Mímir Kristjánsson i Rødt.
  • Mímir Kristjánsson
    Mímir Kristjánsson
    Kommunestyremedlem i Stavanger, Rødt
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Våre forslag om at de minste elevene kan få slippe å ha med pc-en hjem, og at skolen bør være mest mulig mobilfri når læreren ikke trenger mobilen i timene, blir for Aftenbladets lederskribent 30. november «å stikke altfor lange, overstyrende fingre inn i klasserom og familier».

Skal man tro avisa er det nesten så skapelsesberetningen nå må skrives om. Det skal hete: I begynnelsen var Chromebooken. Den frihetlige naturtilstand er at hver familie har Chromebook hjemme. Når politikere vil blande seg inn i denne friheten, blir det lange politiske fingre og overstyring.

Innført etter politisk vedtak

Hvor kom alle disse Chromebookene fra i utgangspunktet? Falt de bare ned fra himmelen? Nei, de ble innført etter politisk vedtak i Stavanger kommune. Men den gang ropte ikke Aftenbladet opp om lange fingre og overstyring, til tross for at hver eneste familie med en seksåring i Stavanger-skolen nå ble tvunget til å få en Chromebook hjem, helt uavhengig av hva slags skjermregler de selv ønsket å sette for sine barn. Ja, familiene er til og med gjort erstatningspliktige for Chromebooken, dersom fem- eller seksåringen deres skulle ødelegge den.

Hver enkelt familie i Stavanger bestemmer selvfølgelig helt selv, og uten politisk innblanding, hvor mange Chromebooker de vil kjøpe til sine barn. Men hvorvidt kommunen hvert år skal bruke millioner på å dele ut personlige Chromebooker til barn ned i fem års alder, er et budsjettspørsmål. Det er våre felles skattepenger som går til dette, penger som nå brukes på gratis skolefritidsordning for de samme femåringene i stedet. Mener Aftenbladet virkelig at dette spørsmålet skal avgjøres av noen andre enn politikerne? Hvem da, i så fall?

Har Aftenbladet forstått?

Aftenbladet bekymrer seg over at det nye flertallet vil frata lærerne handlingsfrihet med vårt ønske om mobilfri skole. Men har avisa virkelig forstått hva vi har sagt? Det flertallspartiene nå stadfester, er at det nettopp er læreren som skal avgjøre hvorvidt mobilen skal brukes i timen, og ikke elever som vil være på Snapchat eller foreldre som vil ha døgnkontinuerlig kontakt med barna sine. Mobilen skal derfor ligge i sekken fram til læreren ber elevene ta den fram. Men vil en lærer bruke mobil i undervisningen, så skal ingen i Stavanger kommune hindre dem i det.

De store digitale forandringene vi nå står midt oppi, vil kreve mye av oss som samfunn. Aftenbladet viser en grenseløs naivitet overfor disse endringene når de framstiller kommunal utdeling av Chromebook til fem-åringer og ungdommers rett til å sitte på sosiale medier i timene som en slags moderne frihetskamp for familier og lærere. Selvfølgelig skal vi demokratisk regulere hvordan ny teknologi skal brukes i samfunnet vårt. Alternativet til det er faktisk ikke frihet for den enkelte smartphone-bruker, men å overlate styringa til Apple, Google og Facebook.

Publisert: