Rogfast bedre enn SV vil ha det til

SAMFERDSEL: Sosialistisk Venstreparti hevder i et innlegg i Aftenbladet at Rogfast vil øke miljøbelastningen. Påstanden blir feil fordi man ikke tar hensyn til framtidig utvikling.

Publisert: Publisert:

Fremtiden må være med i regnestykket om Rogfast, mener Torgeir Skretting. Foto: Snowvision

Debattinnlegg

 • Torgeir Skretting
  Sandnes

De politiske partiene er enige om at fra 2025 skal alle personbiler som selges være nullutslipps biler. Det vil i praksis bety elbiler.

Gjennomsnittsalder for personbiler i Norge er ca. 10,5 år. Det vil teoretisk bety at fra 2035 er det bare elbiler på veiene. Riktignok er dette teoretisk. Noen skifter bil etter få år. Andre beholder bilen ut dens levetid som kan være så lenge som 20 år. Man vet heller ikke hvor absolutt pålegget i 2025 vil bli praktisert.
Men man kan trygt gå ut fra at elbiler vil være helt dominerende i 2035 og i påfølgende år nærme seg 100 %. Dette forsterkes av at det allerede er rundt 10 % elbiler i dagens bilpark, og at halvparten av alle biler som selges årlig, er elbiler.

Om bare 15 år vil miljøargumentet om utslipp fra personbiler i praksis være eliminert. Dermed faller argumentet om at Rogfast og andre veiutbygginger gjennom antatt økt bilbruk vil øke miljøbelastningen. Trafikktetthet i byer er et eget problem som må reguleres for seg, men det blir ikke lenger et utslipps-miljøproblem.
Nyttekjøretøyer og tungtrafikk er en annen utfordring. Utviklingen for dette er vanskeligere å forutsi. Aftenbladet har omtalt et firma som har kjøpt tre eldrevne lastebiler som skal økes til åtte. Riktignok har disse kort kjørelengde, men eldrevne busser er allerede kurante. Anleggsmaskiner er også begynt å komme i eldrevne varianter. For langtransport ser det ut for at nullutslipp vil bli basert på hydrogen. Det er ikke usannsynlig at en stor del av tungtransporten også vil være utslippsfri om 15 år.
SV og andre med tilsvarende synspunkt tar ikke med seg tidsperspektivet og den veldige teknologiske utviklingen som skjer. Flere av veiprosjektene på landsbasis som de er motstandere av, tar også mange år å ferdigstille. Da er vi allerede nærmere 2035.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Kommuneoverlege tror det vil strammes inn på særlig ett område

 2. - Litt blonder er tydeligvis alt som skal til

 3. Hadia Tajik øydelegg for seg sjølv med dette bokomslaget

 4. TV-signalene skal tilbake straks – ellers må Vardafjellet Vindkraft stoppe turbiner

 5. Se de spektakulære planene for nytt folkebad i Sandnes

 6. Kastrati får ikke delta på trening eller kamp

 1. Elbil
 2. Utslipp
 3. Rogfast
 4. Veiutbygging