Lite tillitvekkende promotering

DEBATT: Durek Verretts uttalelse om at han kan helbrede alvorlige sykdommer, kan i verste fall medføre skade.

Publisert: Publisert:

«Alternativ behandling, på lik linje med andre behandlingsformer, er underlagt etikk og norsk lov», skriver Turid Torbergsen. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

  • Turid Torbergsen
    Hafrsfjord
  1. Leserne mener

Märtha Louise og Durek Verrett har fått massiv kritikk etter at de annonserte sin turné, og som enkelte betegner som et «nyåndelig roadshow». Noe av kritikken er imidlertid berettiget, og hva er da årsaken til at kirkens representanter velger å involvere seg i dette arrangementet?

Kritikken handler først og fremst om hvordan paret velger å markedsføre seg selv og sine tjenester. Durek Verrett hevder at han kan kurere alvorlige sykdommer, snu atomer og reversere aldring.

Norsk lov

Alternativ behandling, på lik linje med andre behandlingsformer, er underlagt etikk og norsk lov. Dette innbefatter blant annet at det er et lovverk som oppfordrer til nøkternhet når det gjelder markedsføring av virksomhetens art, aktsomhet i forhold til behandling og ikke minst taushetsplikt i forhold til de som blir behandlet.

Sjamanen promoterer seg selv på en måte som framstår som lite tillitvekkende. Bedre blir det ikke når han i neste omgang hevder på «God Morgen Norge», at han aldri har påstått å kunne kurere kreft og at dette er usannheter som er fabrikert av mediene. Dette står i motsetning til det han selv har lagt ut på sine nettsider, og hvor han reklamerer for å ha reddet mennesker fra kreft.

Les også

Kyrkja og den autoritære sjaman

Må følge norsk lov

Personlig tror jeg at alternativ behandling på flere plan – fysisk, mentalt og åndelig – har mye for seg. Det er også sannsynlig at vi i framtiden vil se utstrakt bruk av konvensjonell behandling i kombinasjon med alternativ behandling. Imidlertid forutsetter det at utøvere av alternativ behandling følger norsk lov, opptrer etisk og på en måte som ivaretar den som blir behandlet på en forsvarlig måte.

Uttalelser om at man kan helbrede alvorlige sykdommer, kan i verste fall medføre skade, og at mennesker som er i en desperat helsemessig situasjon betaler dyrt for behandlinger som nødvendigvis ikke har dokumentert virkning.

I Stavanger var arrangementet lagt til St. Petri-kirken. Hensikten var å åpne kirkerommet opp for samtale med en sjaman, og det ble presisert at det ikke handlet om å praktisere sjamanisme.

Tanken om å åpne kirkerommet for dialog mellom forskjellige religioner, tro og livssyn for å skape bedre forståelse mellom mennesker, er i seg selv god. Samtidig er dette allerede godt ivaretatt av dialogsentrene i Oslo, Bergen og Stavanger. Dersom hensikten primært var å samtale med en sjaman, så hadde sikkert det vært mulig å få til på en av de mange dialogkveldene som er gratis og åpen for alle.

Riktig avgjørelse

Arrangementet i St. Petri ble avlyst da biskop Anne Lise Ådnøy snudde i saken. Årsaken er at hun er kritisk til sjamanens helbredelsespraksis. Tatt i betraktning sakens karakter, så framstår dette som en helt riktig avgjørelse. Særlig siden Forbrukertilsynet nå har involvert seg i saken.

Jeg er tilhenger av at kirken bør møte alle mennesker med åpenhet, respekt og imøtekommenhet – uavhengig av religion, livssyn og legning. Det bør imidlertid også fungere den andre veien – det vil si at andre viser samme respekt for det verdimessige fundamentet som den kristne kirke er bygget på.

Publisert: