• «Kamp mot ulikhet og sosial urettferdighet er kjernen i vår politikk, både nasjonalt og lokalt. Derfor tar vi også funnene fra levekårsundersøkelsen på største alvor», skriver Arnt-Heikki Steinbakk. Rune Vandvik

Høyres benektelse løser ikke levekårsutfordringene

DEBATT: Statistikk er alltid historie, men det blir litt for primitivt å skrote den siste levekårsundersøkelsen fordi resultatene denne gangen ikke passer Høyre.