• «Uten et positivt vedtak i fylkestinget blir det ingen ny E39. Skal vi få til nye E39, kreves helhetsforståelse og handlekraft fra våre folkevalgte», skriver Harald Minge. Her fra Ualand i Lund. Hans E H Jacobsen

Tre trusler mot nye E39

DEBATT: Ny E39 mellom Stavanger og Kristiansand er viktig for å sikre konkurransekraft og vekstmuligheter for næringslivet. Tre trusler skaper imidlertid uforutsigbarhet rundt prosjektet.