Tre trusler mot nye E39

DEBATT: Ny E39 mellom Stavanger og Kristiansand er viktig for å sikre konkurransekraft og vekstmuligheter for næringslivet. Tre trusler skaper imidlertid uforutsigbarhet rundt prosjektet.

«Uten et positivt vedtak i fylkestinget blir det ingen ny E39. Skal vi få til nye E39, kreves helhetsforståelse og handlekraft fra våre folkevalgte», skriver Harald Minge. Her fra Ualand i Lund. Foto: Hans E H Jacobsen

Debattinnlegg

 • Harald Minge
  Harald Minge
  Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

God samferdsel er en av de viktigste rammebetingelsene for et konkurransekraftig næringsliv. Usikkerhet rundt samferdselsprosjekt kan i verste fall utsette investeringer og nyetableringer. Når næringslivet skal betjene markedet i Europa og på Østlandet, er det kortest mulig og raskest mulig vei som er avgjørende. Det er derfor fantastisk at dagens E39 skal erstattes av en ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t, som vil
gi vesentlig kortere reisetid for brukerne. Samtidig vil Agder og Rogaland knyttes tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Dør- og vindusprodusenten NorDan på Moi og i Egersund er et godt eksempel på hvordan en bedrift er avhengig av god framkommelighet. Årlig utfører selskapet 120.000 såkalte transporttransaksjoner. Dette fordeler seg på 5500 lastebiler hvert år. Setter vi alle disse bilene tett i tett etter hverandre så utgjør de en lengde på 100 kilometer. For denne bedriften betyr nye E39 enorme besparelser, på tross av et altfor høyt bompengenivå. Selv om NorDan pådyttes en årlig bompengekostnad på 2.7 millioner, vil selskapet likevel har en årlig besparelse på nær ti millioner kroner, ifølge egne beregninger.

Å være «for» E39, betyr ikke at du er «for» bompenger, men at du er «for» framkommelighet og «for» et konkurransedyktig næringsliv.

Skjær i sjøen

Dessverre er det likevel skjær i sjøen som kan sette realiseringen av nye E39 i spill. I hovedsak handler det om tre x-faktorer:

 • Kommuner hvor et politisk flertall stemmer mot bompenger på E39 fordi de ikke har fått viljen når det gjelder trasévalget.
 • Rogaland fylkeskommune, hvor flertallet kan komme til å stemme imot den
  omstridte garantiordningen.
 • Frp og andre partier som stemmer mot bompenger av prinsipp lokalt, men for nasjonalt.
Les også

Hva skjer hvis Bjerkreim og Eigersund sier nei til bompenger?

Enormt framskritt

La oss se på hva disse tre truslene innebærer: At kommunene på strekningen fremmer egeninteresser i forhold til trasévalg og tilførselsveier, er forståelig. Faren er imidlertid at man blir så nærsynt at man mister det overordnede perspektivet. E39 vil være et enormt framskritt – helt uavhengig av trasévalg. Å
tror at E39 er et lokalt utviklingsprosjekt, er en misforståelse.

La oss bruke Egersund som eksempel. Kommunen og næringslivet har jobbet hardt for å få Vegvesenet til å velge den ytre traseen for E39 (R2), men tilbakemeldingen er at R1 blir foretrukket, riktignok med en liten åpning for at R2 fortsatt er med i betraktningen.

Næringslivet forutsetter at de folkevalgte i Egersund og andre kommuner ikke obstruerer E39, selv om man ikke oppnår ønsket trasévalg. Et vedtak mot bompengefinansiering på E39, må anses som et vedtak mot ny E39. Veien er viktigere enn trasévalget.

Livsfarlig svarteperspill

Punkt nummer to handler om det politiske spillet. Selv om E39 er et prestisjeprosjekt og presenteres som en politisk vinnersak for Frp, har alle lokale Frp-lag i rogalandskommuner som er berørt av E39, sagt at de vil stemme mot bompenger – uansett. Dette er et livsfarlig svarteperspill hvor andre partier også vil spørre seg om hvorfor de skal ta den politiske byrden ved å være «for bompenger». Og i flere kommuner er det ikke bare Frp som varsler
at de stemmer mot finansieringsmåten – med ulik argumentasjon. Og uten samtykke fra kommunene blir det som kjent ingen ny E39.

Så var det fylkets garantiansvar! For at milliardprosjektet skal kunne bygges må både Rogaland og Agder stille garantier for den delen av prosjektet som skal finansieres av bompenger. Volumet på bygging av nye veier øker, og det er høyst forståelig at fylkeskommunen krever at staten stiller garantiansvaret. Selv om den nye regjeringserklæringen sier at dette skal endres, så har ingenting skjedd enda. Ap har varslet at det ikke akter å godta garantiansvaret for E39, og da er det flertall imot i fylkestinget.

Arbeide for en endring

Uten et positivt vedtak i fylkestinget blir det ingen ny E39. Skal vi få til nye E39, kreves helhetsforståelse og handlekraft fra våre folkevalgte. Omkamper,
kortsiktige politiske gevinster og snever kamp for egeninteresser er drepende for dette prosjektet. Å være «for» E39, betyr ikke at du er «for» bompenger, men at du er «for» framkommelighet og «for» et konkurransedyktig næringsliv. Inntil Stortinget har bestemt noe annet, er dessverre bompenger måten norske veier finansieres på i dag. La oss arbeide for en endring, men ikke la oss stoppe regionens utvikling.

Les også

 1. Hva må vi betale? Når er første spadestikk? Hva skjer med gratisveiene?

 2. Hva skjer hvis Bjerkreim og Eigersund sier nei til nye E 39?

 3. Bompenger er et mislykket spleiselag

 4. Klepp-politikere vil ha omkamp etter Times ja

Publisert:
 1. Debatt
 2. Samferdsel
 3. Nasjonal Transportplan
 4. E39

Mest lest akkurat nå

 1. Køkaoset i Rennfast: Brukte tre timer fra Forus til Sørbø

 2. Overstrøy­mande minne­ord er til å bli flau av

 3. Dette skjer i OL i natt

 4. Nå venter den verste øvelsen

 5. Tunnelgrisen Gaute falt av lasteplanet i over 60 km i timen: – Griseflaks

 6. 2,5 timers køkaos i Stavanger. Elbiler i kø gikk tom for strøm og skapte mer kaos