• «Å bruka meir oljepengar nå – som alternativ til bompengar eller høgare skattar - vil innebera å auka konsumet og svekka industrien på eit tidspunkt vi har større grunn enn før til ikkje å svekka den, og gjera oss meir avhengig av olja», skriv Seniortanken.

Heller meir skatt enn å bruka meir oljepengar

DEBATT: I Aftenbladet 10. mai er to sentrale samfunnsspørsmål sett på dagsordenen: Mangelen på sjukepleiarar er temaet for leiaren, og striden om bompengar blir omtalt i ein kommentar av Egil Ø. Nærland.