• «Det er spesielt viktig å ha fokus på psykiske problemer hos barn og ungdom. Problemene må gripast tak i tidleg», skriver Anne Kristin Bruns. Fredrik Refvem

Fattigdom og barndom – KrF sine svar på utfordringa

DEBATT: KrF arbeider for at alle barn skal ha same moglegheit. Det handlar om tiltak for heile familien, skule, utdanning og moglegheit for foreldre å delta i arbeidslivet.