Høyhuset gir forringet bomiljø og redusert trivsel

DEBATT: Høyhuset i Knud Holms gate er i strid med kravene i Sentrumsplanen i forhold til åpenhet, trivsel, livskvalitet for beboerne og gode sol- og lysforhold.

«Bygget som vil ha en nærmere 30 meter bred front og en høyde som overstiger eksisterende bygg, vil uvegerlig stjele dagslys også fra den bakenforliggende blokken i St. Olavsgate 7», skriver Egil Thomsen. Foto: Schmidt Hammer Lassen

Debattinnlegg

 • Egil Thomsen
  Styremedlem, Sameiet St. Olav
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I et innlegg 12. november hevder Lars Petter Einarsson, informasjonsansvarlig i Base Gruppen AS, at mitt innlegg 6. november er basert på antakelser og feil opplysninger. Jeg vil derfor poengtere følgende:

Bygghøyde: Rådmannen i Stavanger har gitt en meget grundig tilbakemelding etter gjennomgang av Plan 2653 Knud Holms gate 8, basert på innsendt dokumentasjon fra Base Property. Rådmannen kommenterer at planen er i strid med kvalitetskravene til Sentrumsplanen på vesentlige punkter, inklusive overskridelsen av høyden på bygget, som iht. innsendt plan er 88,2 meter. Rådmannen forholder seg til en gesimshøyde på St. Olavs blokkene på 66,1 meter. Da blir høydeforskjellen 22,1 meter, ikke 7,7 meter som Base Property hevder. Spørsmålet er hva som er definisjonen på eksisterende bygghøyder og ikke vesentlig avvik. Illustrasjonen som Einarsson kommenterer som feil, er hentet fra Rådmannens rapport, som igjen er basert på innsendt dokumentasjon fra Base Property. Vi kjenner ikke til at det er foretatt noen endring i byggesøknaden som Einarsson hevder.

Blir som en bakgård

Lysforhold: Basert på dokumentasjon fra Base Property, som er gjengitt i Rådmannens rapport, er det 16 boenheter som får redusert dagslys. Dette medfører sterkt forringet bomiljø, trivsel og livskvalitet. Åtte av disse vil ha en dagslysfaktor mindre enn 2 prosent og ikke være egnet til bolig. Einarsson hevder at det kun gjelder fire leiligheter. Det er direkte feil. Videre hevder han at det så å si ikke vil være skyggevirkninger av gigantbygget. Bygget som vil ha en nærmere 30 meter bred front og en høyde som overstiger eksisterende bygg, vil uvegerlig stjele dagslys også fra den bakenforliggende blokken i St. Olavsgate 7. Mangel av dagslys vil skape en permanent skyggevirkning for disse boligene, som betyr et forringet bomiljø, redusert trivsel og livskvalitet. Det blir som å bo i en bakgård. Bygget i strid med kravene i Sentrumsplanen i forhold til åpenhet, trivsel, livskvalitet for beboerne og gode sol- og lysforhold.

Daglige vareleveranser

Trafikk: Einarsson forsøker å bagatellisere trafikksituasjonen. Han kommenterer overhodet ikke det faktum at daglige vareleveranser til bygget, samt søppeltømming, skal foregå med lastebiler som skal rygge inn og snu i St. Olavs gate som er en gågate. Denne benyttes både av gående og syklende, samt skoleklasser og barnehager. Her tas det ikke hensyn til myke trafikanter.

Protester: Einarsson skriver videre at det kun er kommet inn en negativ merknad til prosjektet utenom beboere i St. Olav. Da har han ikke fått med seg at Eiganes og Våland bydelsutvalg har protestert mot planen. Bydelen representerer flere tusen innbyggere som ikke ønsker dette bygget. Rådmannen og Riksantikvaren har også protestert mot planen. Jeg stiller meg undrende til at Einarsson ikke har fått med seg de mange avisinnlegg i Aftenbladet fra et stort antall kompetente og kvalifiserte personer, som har protestert mot det planlagte gigantbygget. Det er altså et stort antall av innbyggerne i Stavanger som ikke ønsker å se dette gigantbygget reise seg.

Les også

 1. – K8 kan ikke gi noe som helst positivt bidrag til St. Olavskvartalet

 2. – Høyhuset i Knud Holms gate til nytte og glede for hele byen

 3. – Knud Holms gate 8 følger sentrumsplanens høydebestemmelser

 4. – Spar oss for et monsterbygg i sentrum

 5. – Fortetting i høyden utover 4-6 et. er ikke forenlig med god byutvikling

 6. Høyhuset som skapte liv i en død del av Stavanger

 7. «Vorte-byen» Stavanger?

Publisert:
 1. Debatt
 2. Base Property
 3. Lars Petter Einarsson
 4. Byutvikling

Mest lest akkurat nå

 1. Går inn for å forlenge smitte­vern­tiltakene i Stavanger til 8. februar: - Situasjonen er fortsatt svært alvorlig

 2. Denne isbanen i Stavanger er et mysterium

 3. Fine skiforhold i Sirdal, men ekstrem­kulde ødelegger idyllen

 4. Han blir leder for FNB Rogaland

 5. I denne kommunen har de fått nok. Nå ber de folk slutte med «smitte-shaming»

 6. Folkehelse­instituttet bommet kraftig på smitte­tall i julen