– Beklager, Wirak, at jeg ødela den gode stemningen!

Jeg gikk til valg på dobbeltspor til Egersund, men er ikke like sikker på om det er riktig i dag som jeg var i 2013. Årsaken til det er endrede forutsetninger, som fører til noen nye spørsmål.

Publisert: Publisert:

«Jeg har ikke gjort annet enn å stille noen kritiske spørsmål rundt en ny rapport som viser at passasjertallene nå kan være om lag halvparten», skriver Roy Steffensen, Frp. Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

 • Roy Steffensen
  Stortingsrepresentant, finanskomiteen (Frp)
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
Les også

Frp åpner for å skrote dobbeltsporet til Egersund

Jeg registrerer at Stanley Wirak var skuffet over at jeg ødela den «gode stemningen» etter møtet de hadde i Oslo, hvor ordførere langs jærbanen besøkte Stortinget for å legge trykk på videre satsing på dobbeltspor.

Kritiske spørsmål

Jeg har i den prosessen ikke gjort annet enn å stille noen kritiske spørsmål rundt en ny rapport som viser at passasjertallene nå kan være om lag halvparten, og det faktum at Jernbaneverket i møtet i Oslo sa at vi måtte regne med at deres regnestykker på byggekostnader av dobbeltspor må anses som utdatert. Jeg beklager om jeg har bidratt til å ødelegge en god stemning, men det er faktisk min plikt som folkevalgt å stille spørsmål når man får opplysninger om at noe blir dyrere å bygge samtidig som kanskje bare halvparten så mange vil bruke det.

Les også

– Dobbeltsporet vil være en ulykke for Jæren

Jeg vil ellers påpeke at partifellen til Stanley, Eirin Sund, i samme møte var klar i talen og sa at når forslaget til Nasjonal Transportplan blir fremlagt, så må ikke ordførerne reise inn til Oslo med en lang smørbrødliste og forvente at alt blir akseptert. Man må prioritere, og si hva man mener er viktigst. I Frp ønsker vi også dobbeltspor til Egersund, men vi deler Eirin Sund sin oppfatning om at man må vise hva man vil prioritere høyest, og i den anledning har jeg nå sagt at jeg må gå en runde før jeg kan avgjøre hvor høyt jeg mener dobbeltspor skal satses på, eller om vi faktisk er nødt til å si at andre prosjekter vil måtte få høyere prioritet.

Endrede forutsetninger

Jeg gikk til valg på dobbeltspor til Egersund, men er ikke like sikker på om det er riktig i dag som jeg var i 2013. Årsaken til det er endrede forutsetninger, som fører til noen nye spørsmål.

Jernbaneverket bruker en analyse fra Urbanet Analyse utarbeidet i 2013 når de viser til passasjertall på 10 millioner på Jærbanen med dobbeltspor til Egersund. Jernbaneverket ba selv om ny analyse fra Urbanet Analyse, og den kom i 2015 og viser at passasjergrunnlaget kanskje ikke er mer enn om lag halvparten. (Den første analysen tok blant annet ikke hensyn til Bussvei 2020 på Nord-Jæren, men la til grunn at busstilbudet alltid vil være som i 2010).

Les også

Maks togfart blir 160 km/t for nytt dobbeltspor over Jæren

Utdaterte regnestykker

Jernbaneverket påpekte i møtet på Stortinget for en uke siden, at eldre regnestykker på kostnaden ved bygging av dobbeltspor til Egersund nå må anses som utdaterte. Altså må vi legge til grunn at det blir dyrere.

Hovedpoenget med dobbeltsporet er å øke kapasiteten og frekvensen, samt fortette langs jernbanesporet, slik at jernbane blir et godt alternativ for pendlere. I dag er det 90 prosent ledig kapasitet på Jærbanen, og NSBs egne trafikktall mener at dette vil øke til 95 prosent ved dobbeltspor. Kan vi få noenlunde samme nytte ved å heller bygge krysningsspor? Hvilken frekvens kan vi få av det, og hvilken positiv effekt vil det ha med tanke på jordvern? Det vil forsvinne fryktelig mye dyrkbar jord med å bygge helt nytt dobbeltspor, og kan vi i fremtiden forsvare å ha gjort et slikt inngrep om det viser seg at forutsetningene for å bygge hadde endret seg såpass mye?

Les også

Dobbeltspor på vent lammar utviklinga på Jæren

Gjennomsnittsbilene som kjører på veiene om 10 år vil slippe ut halvparten av dagens gjennomsnittsbiler.

Alle som snakker om dobbeltsporet mener at vi ikke må tenke bare Nærbø, men at Egersund er viktig for helheten av prosjektet og for å få maksimal effekt. Her er det imidlertid kommet inn en x-faktor, og det er at regjeringen har varslet fire-felt mellom Kristiansand og Stavanger med 110 km/t. Uavhengig av trasevalg, indre eller ytre, så vil reisetidsbesparelsen for de som skal til/fra Egersund-Sandnes/Stavanger, være minimal enten man velger tog eller bil. Blir det valgt ytre trasé vil trasévalget trolig også påvirke passasjergrunnlaget for dobbeltspor. Her er det viktig å huske på at man bygger vei for fremtidens bilpark, og ikke dagens. Gjennomsnittsbilen på norske veier er i dag en 2005-modell som slipper ut 180 g CO₂ per km den kjører, nye biler solgt i oktober i år har et gjennomsnittlig utsliipp på 88 g CO₂ per km. Det betyr at gjennomsnittsbilene som kjører på veiene om 10 år vil slippe ut halvparten av dagens gjennomsnittsbiler.

Jeg er ikke sikker

Regjeringen skal før påske legge frem en NTP (Nasjonal Transportplan), og da er spørsmålet om vi skal bruke ytterligere 7-8 mrd. for å få dobbeltspor til Nærbø, og kanskje ytterligere 10 mrd. +++ for å få det til Egersund. Jeg er ikke like sikker i dag som jeg var i 2013, men er nå åpen for å diskutere at andre prosjekt i Rogaland bør få høyere prioritet, og er av den formening at det er bedre at vi lokalt prioriterer enn at vi overlater til Stortingsflertallet å prioritere for oss. Jeg vil derfor før jul ta en runde med våre berørte lokallag, med næringslivet, ordførere og lokale bondelag før jeg gjør meg opp en mening om hva vi bør prioritere høyest.

Publisert:

Les også

 1. Slik blir dobbeltsporet over Jæren, tror «alle»

 2. Paris-avtalen eksisterer ikke på Jæren

Mest lest akkurat nå

 1. Da Charlotte Selstø fikk korona var det særlig to symptomer som dominerte

 2. Se Pøbel sitt penis-stunt i Stavanger

 3. Elev på Stavanger-skole smittet med korona - hele trinnet i karantene

 4. Over 900 smittetilfeller i Rogaland

 5. Jobbet uten sikring i høyden. Fikk 117.000 kroner i «straks-bot»

 6. Kan tre familier være samlet? Og telles et par som en person? Kommuneoverlegen svarer

 1. Stanley Wirak
 2. Nærbø
 3. Stavanger
 4. Tog
 5. Bane NOR