Huseiere i villrede om utleie

Om lag 600 huseiere i Stavanger har nylig fått et nytt brev fra kommunen om prosessen rundt de ulovlige leilighetene.

Publisert:

Thomas Stokka vet ikke hvordan han skal tolke det siste brevet fra kommunen. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

- Da jeg ringte, fikk jeg beskjed om at jeg måtte søke om godkjenning, og at byggesaksavdelingen da ville avslå søknaden. Jeg skulle ta dette avslaget videre til politikerne, og søke om dispensasjon hos dem. Jeg kjenner ingen politikere, og synes dette er en temmelig uryddig prosess, sier Helge Karlsen. Foto: Anders Minge

Brevet kommer akkurat i den tiden på året da mange huseiere søker leietakere, og mange studenter er på leting etter tak over hodet. Aftenbladet har vært i kontakt med flere av de som nå har fått brev fra byggesaksavdelingen. Samtlige er i villrede om hva de skal gjøre.

Uryddig

— Da jeg ringte, fikk jeg beskjed om at jeg måtte søke om godkjenning, og at byggesaksavdelingen da ville avslå søknaden. Jeg skulle ta dette avslaget videre til politikerne, og søke om dispensasjon hos dem. Jeg kjenner ingen politikere, og synes dette er en temmelig uryddig prosess, sier Helge Karlsen.

Les også

Flere vanskeligstilte på boligjakt

Tidligere i år sa han opp en mangeårig leietaker på grunn av kommunens krav.

— Jeg kjøpte huset i 2006. Leiligheten hadde da vært utleid i mange år. Brannvesenet har vært her en rekke ganger uten å ha merknader, sier Karlsen.

Kommunalstyret for byutvikling vedtok i juni enstemmig at huseiere kan søke om midlertidig dispensasjon fra de byggetekniske forskriftene, bare rømnings- og brannsikkerheten er godkjent. Intensjonen i vedtaket er at leiligheter skal kunne leies ut, selv om de ikke er formelt byggegodkjent.

Les også

Leilighetsjakten ble stanset

Samtidig ble prosjektet om de ulovlige leilighetene vedtatt avviklet. Kommunen hadde opprinnelig 1622 adresser på en liste. 370 av disse er alt sjekket ut, fordi det ikke var noen leilighet. 5-600 av huseierne er ennå ikke kontaktet, og er derfor lykkelig uvitende om at de står på noen liste.

På vent

I brevet til de resterende huseierne, de som har fått ett, to eller tre brev fra kommunen, og som i noen tilfeller er ilagt tvangsmulkt, heter det at byggesaksavdelingen i Stavanger kommune vil vurdere konsekvensene av politikernes vedtak og legge fram en sak om dette til møtet 30. august.

Tvangsmulktene er stilt i bero inntil videre, og alle frister for tilbakemelding er forskjøvet fram til 15. september. Fylkesmann Tora Aasland har også varslet at hun følger saken nøye, men at hun først vil la kommunen utrede hva vedtaket vil innebære, før fylkesmannen eventuelt engasjerer seg. Et sentralt element i saken er hvorvidt kommunens kuvending er i tråd med lovverket og prinsippet om likebehandling.

— Jeg oppfatter det som nå skjer som en maktkamp mellom politikerne og administrasjonen, sier Thomas Stokka. Kjellerleiligheten i huset hans i Kvernevik har vært utgangspunktet for flere reportasjer, blant annet i Aftenbladet.

— Folk ringer til meg og spør hva som skjer. De tror visst at jeg har knekt koden, men jeg er akkurat like blank som alle andre. Forvirringen er nå total. Folk er fortvilte og vet ikke om de skal ta sjansen på å leie ut i høst, sier Stokka.

- Hva gjør du?

— Jeg har ikke sagt opp leieboerne mine. Jeg hadde bestilt folk til å gjøre omfattende arbeid i leiligheten før ferien. Men håndverkeren fikk så mye å gjøre at han ikke har rukket å komme til meg ennå. Nå er jeg i en slags venteposisjon der jeg ikke vet hva jeg trenger å gjøre. Men jeg forventer jo at politikerne skjærer igjennom og får til en slik ordning som de har skissert. De kan jo ikke snu nå, sier Thomas Stokka.

- Ingen maktkamp

Byggesakssjef Paul A. Paulsen er for tiden på ferie. Han har besvart to spørsmål fra Aftenbladet på mail:

- Kan de som har fått disse brevene nå leie ut leilighetene sine?

— Vi kan ikke anbefale noen å leie ut uten å ha nødvendig godkjenning for bruk av boenheten. Kommunen skal nå vurdere konsekvensene av vedtaket om ikke-godkjente leiligheter. Plan- og bygningsloven nevner ikke utleie, men etablering og bruk. De eneste som kan godkjenne slik etablering og bruk er plan- og bygningsmyndighetene. Politikerne har uttalt at brann- og rømningsforholdene uansett må være godkjente. Slik godkjenning er det kun plan- og bygningsmyndighetene som kan gi, svarer Paulsen.

- Foregår det en maktkamp mellom politikerne og administrasjonen?

— Nei. Administrasjonen tolker vedtaket som en reaksjon mot et strengt lovverk.

Publisert: