• «Saken er at MatPrat bidrar til å få gjennomført en landbrukspolitikk et flertall på Stortinget ønsker, at det produseres mest mulig norskprodusert mat basert mest mulig på norskproduserte råvarer», skriver Dag Henning Reksnes. Colourbox

Dyrevernalliansens ubegrunnede påstander

DEBATT: Staten finansierer ikke MatPrat med en eneste krone. Omsetningsavgiften betales av bonden, kreves inn av slakteri/eggpakkeri og fordeles gjennom Omsetningsrådet.