Vi ønsker flere menn i barnehagen

DEBATT: For noen få år tilbake fantes det en handlingsplan for likestilling i barnehage og skole, samt en aktiv satsing for å få flere menn inn i barnehagene våre. Dette arbeidet ser ut til å ha stanset opp.

Publisert: Publisert:

Gauselbakken barnehage har jobbet bevisst for å rekruttere menn. Leah Jensen i armene til Pål Tyrom. Ingeborg Bondhus (t.v.) og Noah Gausel venter på tur. Bildet er fra en nyhetsreportasje 18. januar. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

 • Inger G. Haraldsen
  Leder i Utdanningsforbundet Stavanger
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Vi må ta all forskning seriøst, uttalte jeg i en kommentar til funn om at menn i barnehage gir positive utslag på barns skrive- og regneferdigheter i skolen. Solveig G. Sandelson bruker dette som et av utgangspunktene i kommentaren «Forsking til å stola på?» i Aftenbladet 19. januar, der hun peker på viktige poeng.

Må ta det seriøst

Forskningen Sandelson henviser til om menn i skole, sier dessverre lite om hvorfor det er slik. Vi i Utdanningsforbundet Stavanger håper imidlertid at dette er funn som blir fulgt opp.

Forskning har ofte forskjellige innfallsvinkler, og resultatene kan variere ut fra hva man spør etter. Dette gjelder ikke minst forskning på barn og utdanning. Men, selv om den aktuelle forskningen kun sier noe om en del av bildet, må vi ta den seriøst – ved å vurdere den nye kunnskapen til å reflektere over og eventuelt justere vår praksis i barnehage og skole.

Les også

Menn i barnehage gir flinkere skolebarn

Fremme mangfold

Utdanningsforbundet Stavanger støtter forskning som retter seg mot kvalitet i barnehagen sett opp mot Rammeplanens mål.
Utdanningsforbundet Stavanger ønsker flere menn i barnehagen. Vi mener det vil gjøre barnehagene bedre på å møte alle barns behov for omsorg, læring, lek og danning slik det blir uttrykt i den nye Rammeplanen for barnehagen. Der er det nedfelt at barnehagene skal verdsette og fremme mangfold, likestilling og likeverd.

Vi stiller oss likevel spørsmålet: Hvor ble det av satsingen på et mangfoldig personale i barnehagen? For noen få år tilbake fantes det en handlingsplan for likestilling i barnehage og skole, samt en aktiv satsing for å få flere menn inn i barnehagene våre. Dette arbeidet ser ut til å ha stanset opp.

Får støtte av oss

Heldigvis har vi aktive politikere i Stavanger som også er bekymret over den lave andelen av menn i byens barnehager. Kommer de med tiltak for å øke andelen menn i barnehagene, vil vi støtte dette.

Vi har imidlertid et godt råd til politikere som vil rekruttere flere menn til barnehagene. Begynn med å gi gode lønns- og arbeidsvilkår for barnehagelærerne som er der i dag. Gi tid til planlegging og styrk det pedagogiske arbeidet ute i barnehagene. Dette er tiltak og satsingsområder som er viktige for alle barnehagelærere uavhengig av kjønn.

Publisert:

Les også

 1. Forsking til å stola på?

 2. Guttene henger etter allerede som 2-åringer

Mest lest akkurat nå

 1. Se Pøbel sitt penis-stunt i Stavanger

 2. Elev på Stavanger-skole smittet med korona - hele trinnet i karantene

 3. Kan tre familier være samlet? Og telles et par som en person? Kommuneoverlegen svarer

 4. Da Charlotte Selstø fikk korona var det særlig to symptomer som dominerte

 5. Jobbet uten sikring i høyden. Fikk 117.000 kroner i «straks-bot»

 6. Fritidsbolig totalskadd etter brann i Sandnes

 1. Debatt
 2. Barnehage
 3. Likestilling
 4. Utdanningsforbundet
 5. Solveig G. Sandelson