• «Vi er trygge på at landets beste kompetansemiljøer på trafikk med SINTEF i Trondheim i spissen, har utarbeidet og kvalitetssikret realistiske trafikktall for Ryfast», skriver Gunnar Eiterjord, bildet. Rune Vandvik

Ryfast er et knallgodt prosjekt for regionen

DEBATT: Frian Årsnes har i Aftenbladet 13.02. igjen et debattinnlegg der han kommer med nye faktafeil som ikke kan stå uimotsagt. Hans udokumenterte utsagn blir ikke mer korrekte om de gjentas.