Ryfast er et knallgodt prosjekt for regionen

DEBATT: Frian Årsnes har i Aftenbladet 13.02. igjen et debattinnlegg der han kommer med nye faktafeil som ikke kan stå uimotsagt. Hans udokumenterte utsagn blir ikke mer korrekte om de gjentas.

«Vi er trygge på at landets beste kompetansemiljøer på trafikk med SINTEF i Trondheim i spissen, har utarbeidet og kvalitetssikret realistiske trafikktall for Ryfast», skriver Gunnar Eiterjord, bildet.
  • Gunnar Eiterjord
    Prosjektleder, Rv.13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen
Publisert: Publisert:
Les også

Er Ryfast samfunnsøkonomisk lønnsomt?

icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

La meg først slå fast at det er godt dokumentert basert på det som av Finansdepartementet er fastlagt som samfunnsøkonomisk beregningsmetodikk at Ryfast er et svært godt og lønnsomt prosjekt samfunnsøkonomisk.

Sannsynligheten for at prosjektet får høyere trafikk og enda større samfunnsøkonomisk lønnsomhet, er betydelig. I motsetning til Årsnes vinkling og risikoanalyse. Dette fordi trafikkutviklingen allerede nå er høyere enn det den i prognosene skulle være på dette tidspunktet før åpningen. Og fordi engangsøkningen i trafikk i prognosene for Ryfast av forsiktighetshensyn er satt betydelig lavere enn det erfaringene har vært fra andre ferjeavløsningsprosjekter – nå aller sist Finnfast her lokalt.

Sauser i hop

Årsnes «sauser i hop» bruk av årstall når han feilaktig sammenligner trafikktall for Ryfast forutsatt i åpningsåret med dagens ferjetrafikk. Vi er trygge på at landets beste kompetansemiljøer på trafikk med SINTEF i Trondheim i spissen, har utarbeidet og kvalitetssikret realistiske trafikktall for Ryfast.

I Årsnes vinkling på pendlerkostnader har han heller ikke tatt seg bryet med å ta med hva kostnadene for dagens ferjependlere er. Hadde han gjort det, ville han visst hvordan det faktisk vil være billigere å være pendler i Ryfast hvis en som det er forutsatt betydelig omfang av i trafikkprognosene, er mer enn én person i bilen eller reiser med buss gjennom prosjektet. Årsnes har også en udokumentert påstand om at Hundvågtunnelen har en stor verdi mens resten av prosjektet ikke har det.

Les også

Ville Ryfast blitt vedtatt nå?

Les også

Er Ryfast samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Ikke noe pendlertunnel

Ryfast er heller ikke noen «pendlertunnel» slik som Årsnes påstår. Ryfast er et prosjekt som består av flere elementer: Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen på Rv13 som samvirker med Eiganestunnelen på E39. Prosjektet vil ha stor betydning for person- og næringstrafikk mellom Ryfylke og Nord-Jæren, mellom Byøyene i Stavanger og fastlandet og gjennom Stavanger. Dette gjelder alle typer reiser – fra arbeids- og skolereiser til handle- og fritidsreiser.

Igjen:

  • Ryfast er et knallgodt prosjekt for regionen!
  • Med ei reisetid mellom Stavanger og Strand på 15-20 minutter og Hjelmeland innenfor rekkevidde på om lag 40 minutter får vi et mye enklere og mer robust bo- og arbeidsmarked.
  • Vi ser at næringslivet i Ryfylke forbereder seg til å bruke de mulighetene prosjektet gir. Store, nye næringsarealer f.eks. hos Fiskå Mølle forberedes for ny aktivitet.
  • På Byøyene i Stavanger muliggjør bedre transportkapasitet nye utbyggingsområder, og nye hovedvegtunneler gir bedre framkommelighet spesielt for næringstrafikken, samtidig som et avlastet «gammelt» vegnett i større grad kan prioriteres for miljøvennlig kollektiv- og sykkeltrafikk.
  • Erfaringene fra andre ferjeavløsningsprosjekter som Rennfast, Finnfast, Askøybrua osv. er stort sett udelt positive og trafikken har overgått alle prognoser.

Og så er det jo grunn til å stille spørsmål om hvem som er Årsnes sin oppdragsgiver.

Publisert: