• «Jeg kommer til å delta på folkemøtet i Stavanger, og så får vi se om jeg blir trygg og opplyst eller skremt og mistenksom», skriver Bjarte Bøe. Her fra folkemøte om ungdomsmiljøet i Sola i desember. Ove Heimsvik

Trygg og opplyst eller skremt og mistenksom?

DEBATT: Barnet DITT ruser seg. Kjenn på påstanden. Høres dette ut som en trussel? Blir du urolig, skremt, i alle fall litt engstelig? Høyre har arrangert folkemøter med denne overskriften over halve fylket.