• «Det Høgre og Frp nå driv med, er ei kraftig devaluering av lærarane», skriv Bjørg Odland. Scanpix, shutterstock

Anonym retting – dei hekkans lærarane!

DEBATT: Når ein samanliknar standpunktvurderingar med eksamensvurderingar, så går den sistnemnde oftare ned enn opp.