• «Jeg en bekjennelse å komme med på vegne av faget mitt, som er nordisk språkvitenskap. Jeg er nemlig redd for at språkfolk kan ha bidratt til å utvikle de holdningene som har stått under press i Lykkeland-debatten», skriver Jan K. Hognestad. Her Pia Tjelta som fru Nyland under innspillingen. NTB Scanpix

Mangel på respekt for kvinners språk

DEBATT: Flere ganger de siste to ukene har jeg hatt kontakt med folk fra Stavanger, flest kvinner, som har sagt «je sie je» og så nærmest slått blikket ned. At det fremdeles er slik, ligner ingen ting.