• «De fleste som har gått i bresjen for å få etablert et nytt vikingtidssenter i Stavanger-regionen, ønsker at dette skal fokusere på en tverrfaglig fremstilling av regionens særegne posisjon i vikingtiden», skriver Sigvald Grøsfjeld. Her fra viking-utstillingen «Utferd – mot vest i vikingtid» ved Arkeologisk museum. Hanne Marie Lenth Solbø

Historikermiljøet er sterkt involvert i vikingtiden

DEBATT: Arkeologene har ikke monopol på å formidle vikingtidens historie.