• Det er ikke lett å oppfatte hvem som er fattige, fattigdom er ofte skjult. Men de som har for lite, merker det, og de forhindres fra aktiv samfunnsdeltakelse fra ung alder. Shutterstock/NTB scanpix (illustrasjonsbilde)
    Galleri

Kjenner du fattige barn i Stavanger?

KRONIKK: Hele 89 prosent svarer i en undersøkelse i Stavanger at det finnes fattige barn i byen, men bare 23 prosent kjenner noen. Vet vi ikke nok om hva fattigdom virkelig er?