• «Som fastleger behandler vi stort og smått. Såre halser, skrubbsår og rennende øyne. Depresjoner, selvmordstanker og livsutfordringer,» skriver fastlege Ingvild G. Vatten. Jan Inge Haga

Styrk og bevar fastlegeordningen

Jeg kjemper ikke for bedre inntekt. Jeg ønsker derimot arbeidsvilkår som gjør det mulig å gjøre en god og faglig forsvarlig jobb.