• «Vi må sjå dagens filosofi i auga og spørje om det er friminutta som skal sikre 6-åringane si lærelyst, eller om vi også må tenke annleis om leiken sin plass i undervisninga», skriv Per Henning Uppstad og Bente Rigmor Walgermo. Shutterstock/illustrasjonsbilde

Meir leik i undervisninga

DEBATT: Ved å utforske korleis leik også kan vere undervisning kan vi unngå å oppretthalde feilen ved seksårsreforma: å overlate til lærarane åleine å gi innhald til ei reform dei ikkje hadde bede om.