Er det demokrati i Den norske kirke?

DEBATT: Kirkerådet må lytte til de som stemte dere inn ved forrige valg,
ivareta det syn dere gikk til valg på, hver og en av dere. La ikke et fåtall bestemme over et klart flertall som ønsker en åpen og inkluderende folkekirke.

«Vi har en flott fungerende biskop i Anne Lise Ådnøy. Hun er en åpenbart kvalifisert kandidat som ønsker å ta kirken inn i fremtiden og gjøre den relevant for kommende generasjoner også», skriver Thor Magne Seland.
  • Thor Magne Seland
    Thor Magne Seland
    Medlem av Den norske kirke
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den 24. januar skal vi få svaret på hvem som blir ny biskop i Stavanger. Det er allerede flere runder som er gått i prosessen.

I dag tilsettes biskop av Kirkerådet, på bakgrunn av en rådgivende avstemming. Først nominerer bispedømmerådet fem kandidater, som går til en rådgivende avstemning, der prester i bispedømmene, øvrige vigslede stillinger og menighetsråd får stemme. I tillegg kan alle prostene og teologiske professorer som er medlemmer i Den norske kirke, stemme. Tre går videre, og de blir intervjuet av bispedømmerådet. Så uttaler bispedømmerådet seg, og deretter avgir alle biskopene en begrunnet uttalelse på en rangering av de tre kandidatene.

Dette er beslutningsgrunnlaget Kirkerådet har for å peke ut ny biskop, der
den lokale, rådgivende avstemningen skal veie tungt. Demokrati med andre
ord? Eller vent nå litt ...

Det er fortsatt for få kvinnelige ledere i kirken i Rogaland,
og nå er det på tide å rydde i dette.

Nei, det er ikke demokratisk

Prestene i bispedømmet, de som det var 19 av i 2011, som nektet å ha
biskop Erling Pettersen som sjef? Fordi de var uenig i en sak? Den gjengen
skal være representative i valg av leder for den folkekirken vi alle ønsker, og
deres stemmer skal vektlegges tungt når Kirkerådet skal ta avgjørelsen? Nei,
det er ikke demokratisk.

I 2015 hadde vi valg i kirken. Deltakelsen var rekordhøy, og de liberale
kandidatene kom godt ut av valgrunden og fikk flertall i Kirkerådet. Det er det demokratisk valgte organet i kirken. Sammen med menighetsråd og
bispedømmeråd. Prestene velges ikke. De ansettes.

«Feil kjønn»

Vi har en flott fungerende biskop i Anne Lise Ådnøy. Hun er en åpenbart
kvalifisert kandidat som ønsker å ta kirken inn i fremtiden og gjøre den
relevant for kommende generasjoner også. Men for mange har hun i
kirkesammenheng «feil kjønn». Er det mulig i 2018, spør du deg nok nå. Vi er
da kommet lenger? Det er fortsatt for få kvinnelige ledere i kirken i Rogaland, og nå er det på tide å rydde i dette. La oss få en kvinnelig biskop, som både kan og vil.

Som teologisk ståsted, sier Ådnøy: «Ståsted er et statisk ord, er vi ikke alle
underveis? Jeg tror de viktigste tingene i livet er felles for alle mennesker, og
at vi baler med de samme utfordringene uavhengig av teologisk ståsted, eller ferniss». Det er en biskop jeg ønsker meg.

Publisert: