• «Vi som bur midt i fylket, skal framleis vere den største utkanten. Dette kan vi ikkje godta», skriv Jan Bokn, Endre Bryn, Kristen Helgøy, Frode Ljosdal, Magne Rosså og Harald W. Bjørn-Nielsen. Privat

Kampen om ferjene i Ryfylke

DEBATT: For Heng, Sør-Hidle, Brimse, Helgøy, Byre og Sør-Bokn står kampen om å få reise, ikkje om korleis. Da meiner vi at dei som er landfaste og kan køyre, må vise storsinn ovanfor oss som ikkje kan.