• – En person kan neddopes helt til vedkommende ikke lenger kan føle. Men hva slags liv er det å konstant være avhengig av å dope ned hjernen for å ikke kjenne virkeligheten? spør Ole Peder Kjeldstadli. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Mange opplever store smerter og lidelser i terminalfasen

DEBATT: Det er rimelig å anta et tydelig lovverk som vil tillate uhelbredelig lidende syke å dø med verdighet, vil gjøre mer godt enn skade.