• «Til dei to venninnene som himla med augene mens dei snakka om nokon som gikk i ’heilt dårlige kler, liksom’: Fordomane dokkers kjem nok til å få kjørt seg. Roa godt ned», skriv Yngve Dyvik. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Like greitt å vere grei heile vegen

DEBATT: Vel du å vere eit rævhål, så må du leve med at du vert hugsa for nett det.