Jo, vi trenger en likeverdsreform

DEBATT: KrF sitt engasjement for personer med nedsatt funksjonsevne verken begynner eller slutter med likeverdsreformen. Vi vil fortsatt kjempe sammen med enhver som vil jobbe for deres rettigheter.

«Familiene skal møte et system som kjemper for dem», skriver Olaug Bollestad.

Debattinnlegg

  • Olaug Bollestad
    Nestleder i KrF
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Når barnet ditt trenger deg, stiller du opp, koste hva det koste vil. For noen foreldre koster det mer enn for andre. Altfor ofte hører vi historier fra foreldre med barn med ekstra behov, at de opplever det som en kamp mot systemet å få den hjelpen barnet trenger. De forteller om et møte med det kommunale systemet og de ulike instanser som et uoversiktlig terreng av tjenester, søknader, godkjenninger, erklæringer og andre hjelpetiltak.

De er ikke før kommet opp en bakketopp før en ny motbakke dukker opp rundt neste sving. Slik skal det ikke være. Vi som samfunn skal stille opp. Så da KrF skulle forhandle ny regjeringsplattform, tok vi med oss disse historiene til forhandlingsbordet. Resultatet ble en likeverdsreform som skal gjøre hverdagen enklere for familier med barn som har behov for sammensatte tjenester.

For drøyt

Tom Tvedt i Aftenbladet 28. juli at han mener vi ikke trenger en likeverdsreform. Han mener reformen oppstod nærmest som en trøstepremie til KrF i regjeringsforhandlingene, og kaller den er avsporing. Men å kalle dette viktige løftet for familier med barn med funksjonsnedsettelser for en avsporing, blir for drøyt. Likeverdsreformen løser på ingen måte alle problemer for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, men vi tar noen viktige steg i riktig retning.

Et av KrFs viktigste tiltak i likeverdsreformen er å lovfeste disse familienes rett til en koordinator. En barnekoordinator skal avlaste familiene med blant annet å finne frem i hjelpetilbud, bistå med søknader og sørge for bedre koordinering av velferdstjenestene. Med en lovfestet rett til koordinator rydder vi plass i familienes tidsskjema. Dette for å få mer tid til det som virkelig betyr noe, nemlig å være til stede med og ta vare på barnet. Av samme grunn forenkler vi også hjelpestønadsordninger og dokumentasjonskrav for personer med varige funksjonsnedsettelser.

KrF vil ha et samfunn med plass til alle.

Vi må stille bedre opp for familiene som opplever utrygghet under svangerskapet. Gravide som får beskjed om at det er noe som er annerledes med sitt barn, får ofte kun kunnskap om de genetiske og medisinske aspektene ved barnets egenskaper. Hvor en lege kan opplyse om mange viktige aspekter, vil man aldri kunne få det fulle bildet av hva livet kan bli med et barn som vil ha behov for ekstra hjelp. KrF har derfor fått på plass en kontaktfamilieordning hvor de familiene som ønsker kan få anledning til å besøke en familie som har et barn med samme diagnose som barnet de selv venter. Slik kan foreldrene stille de spørsmålene de har og se hvordan hverdagen kan bli.

Grunnleggende likestilling

Noen trenger litt ekstra hjelp til å leve det livet de ønsker. I dag kan personer med funksjonsnedsettelser søke om å få brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ved hjelp av en eller flere assistenter får disse hjelp til i sin hverdag. Frem til nå har ordningen med BPA vært definert som helsehjelp, men KrF mener den skal være noe mer. Et av tiltakene i reformen er derfor å sette ned et utvalg som skal utrede hvordan BPA-ordningen kan gjøres om til et likestillingsverktøy. Utvalget leverer sin rapport før sommeren. At alle skal kunne ha de samme mulighetene handler nemlig om grunnleggende likestilling og likeverd.

KrF vil ha et samfunn med plass til alle. Uavhengig av hvilke egenskaper, diagnoser eller funksjonsevne man har. Dette engasjementet strekker seg langt tilbake. Det var for eksempel viktig for KrF å forbedre pleiepengeordningen slik at foreldre som er hjemme med alvorlig syke barn ikke skal måtte kjenne på en økonomisk bekymring for å ta vare på barnet som trenger en. Foreldre med barn som har ekstra behov for hjelp, er beintøffe. Mange av dem er på jobb hele døgnet for å ivareta sitt barn. Jeg håper at denne reformen vil lette på den byrden, og at foreldre ikke skal føle at man må kjempe mot systemet.

Viktige steg på veien

Familiene skal møte et system som kjemper for dem. Jeg er stolt over å tilhøre et parti som gjør nettopp det. KrF er partiet for deg som ønsker et samfunn som tar familiene på alvor, og som lytter til deres utfordringer. Med Likeverdsreformen tar KrF noen viktige steg på veien, men vi vil mer, også etter høstens valg.

Publisert: