Nytt sykehus – Ullandhaug har vært svaret lenge!

DEBATT: Sykehuset på Ullandhaug skal være fremtidsrettet for pasienter og ansatte. Kun det beste er godt nok!

Publisert: Publisert:

«I sum mente vi at et nytt sykehus på Ullandhaug var det beste alternativet for pasientene og regionen», skriver Per A. Thorbjørnsen og Kjartan Alexander Lunde. Foto: Rune Vandvik og Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

 • Per A. Thorbjørnsen
  Gruppeleder, Stavanger Venstre
 • Kjartan Alexander Lunde
  Medlem av kommunalstyret for byutvikling i Stavanger (V)
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Venstre gikk i 2015 til valg på at nytt sykehus skal bygges på Ullandhaug. Vi kalte det «Ullandhaugvisjonen». Det var det mange gode grunner til. Først og fremt at et nytt sykehus ikke kun skal bygges i et lokalt byutviklingsperspektiv, men i et regional perspektiv. Det er hele Rogalands nye sykehus. Dernest at Vålandstomten kan bli for liten i et langsiktig sykehusbyggingsperspektiv, og at det ligger mange spenstige muligheter når universitet og sykehus samlokaliseres. I sum mente vi at et nytt sykehus på Ullandhaug var det beste alternativet for pasientene og regionen.

Helse Stavanger og Helse Vest sin utredning om behov og plasseringsalternativer har vært grundig.

Har gitt fullmakt

I et leserinnlegg her i Aftenbladet 1. april skriver Bodil Kalvig at «Vi er sultefôret på informasjon» og spør «hvordan kan det forklares at lokalisering av det nye sykehuset er overlatt til staten ved Helse Vest og helseministeren når både loven og grunnloven sier at valget tas av kommunestyret?» Det er nå engang slik at Stortinget har gitt Helsedepartementet fullmakt til å velge aktuelle sykehustomter når staten bygger. Avgjørelsen baseres blant annet på egne vurderinger og en samlet vurdering av alle høringsinnspillene.

Et raskt søk på nettet, «Nytt sykehus til Ullandhaug» gir omtrent 5640 treff. Helse Stavanger og Helse Vest sin utredning om behov og plasseringsalternativer har vært grundig, og den kommunale prosessen har pågått over tid. Den generelle debatten har pågått over lang tid. På Helse Stavanger sine nettsider ligger SUS2023 omtalt.

Les også

Nytt sykehus gir nye muligheter for utdanning og forskning ved SUS

Helse Stavanger HF sendte i september 2015 spørsmålet om plassering på høring til kommuner, fylkeskommunen og forskjellige institusjoner i regionen. Det sto mellom Våland, Ullandhaug eller Stokka i Sandnes.
Bystyret i Stavanger sa mandag 28. september 2015 ja til å bygge det nye sykehuset på Våland, med knappest mulig flertall (34/33). Men Rogaland fylkeskommune, Sola kommune, Randaberg kommune, Brukerrådet ved sykehuset, forskningsinstitusjonen IRIS, Universitetet i Stavanger og Næringsforeningen for Stavangerregionen foretrakk Ullandhaug.

Tar til etterretning

I mars 2017 behandlet Stavanger bystyre områdeplanen for Ullandhaug-området. I den saken ble det nå et stort flertall for å tilrettelegge for nytt sykehus på Ullandhaug.

Vi tar selvsagt til etterretning at når Bodil Kalvig påstår at noen innbyggere føler de har fått for lite informasjon om det nye sykehuset på Ullandhaug.

Helse Stavanger som utbygger kunne nok gjerne informert enda bedre i prosessen, ettersom informasjon kan det sjelden bli nok av. Men det er viktig å understreke at dersom bystyret hadde sagt nei til områdeplanen, kunne staten i henhold til Plan- og bygningsloven tatt skjeen i egne hender og utarbeidet en statlig reguleringsplan på Ullandhaug.

Venstre arbeider aktivt for at byggetrinn to raskest mulig blir realisert på Ullandhaug.

Men nå er valget gjort. Det blir nytt sykehus på Ullandhaug. Det vil være nærmere 25.000 mennesker som daglig skal til og fra Ullandhaug.

Solid kollektivtilbud

Venstre arbeider hardt for at det nye sykehuset skal gå et solid kollektivtilbud. Det er nå også kommet i gang et utredningsarbeid hvor muligheten for skinnegående kollektivtransport skal ses grundig på. Ansatte på Ullandhaug vil også kunne dra god nytte av sykkelekspressveien som Venstre i Nasjonal transportplan har fått gjennomslag for at skal være fullt statlig finansiert.

Den største innvendingen mot Ullandhaug er at vi kan risikere å få en todelt løsning mellom Våland og Ullandhaug i lang tid. Det skjønner vi er frustrerende for alle parter. Derfor arbeider Venstre aktiv for at byggetrinn to raskest mulig blir realisert på Ullandhaug.

Vi må jobbe sammen

Sykehuset på Ullandhaug skal være fremtidsrettet for pasienter og ansatte. Kun det beste er godt nok! Det skal være grønt både for klimaet og for utseende. Vi arbeider også hardt for å få et fullgodt kollektivtilbud opp å gå så snart som mulig. Vi må jobbe sammen for sykehuset.

Det er kun det som kan gjøre resultatet optimalt for hele regionen!

Publisert:

Les også

 1. - Dagens brannstasjon for langt unna nye SUS

 2. Sjur Lærdal: Dale-skandalen beløper seg til et sted mellom 2,5 og 5 milliarder kr

 1. Debatt
 2. Sykehus
 3. Helse Stavanger
 4. Helse Vest
 5. Ullandhaug