• Private bilbrukere må betale for det de egentlig ikke har bruk for – kollektivtransport, sykkelveier, fotgjengeroverganger. Mens de andre trafikantgruppene får stadig flere fordeler på bileiernes bekostning. Jon Ingemundsen
    Galleri

Bompenger er et mislykket spleiselag

KRONIKK: Fram til 1946 var det ikke konflikter rundt bompenger fordi brukerprinsippet var ivaretatt. Det moderne bompengesystemet brøt med dette prinsippet.