Kreftsyke fortjener bedre!

DEBATT: Det blir ofte sagt at om du får kreft, er du heldig som bor i Norge med et velfungerende offentlig helsevesen, hvor alle får samme oppfølging, uansett hvor du bor eller hva du tjener. Det er ikke sant.

Nå forventer Kreftforeningen og Kreftomsorg Rogaland at kommunene i Rogaland prioriterer og innfører pakkeforløp hjem så fort som mulig. Noen kommuner er godt i gang, mens andre ikke har startet.
  • Camilla Gram
    Distriktsleder, Kreftforeningen i Stavanger
  • Inger Marie Farbrot
    Daglig leder Kreftomsorg Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Virkeligheten er dessverre en annen. Helsedirektoratet har vist hvordan forskjellene øker i Helse-Norge: Jo høyere utdanning og lønn du har, jo større er muligheten for at du får rett behandling, god oppfølging og får et best mulig liv etter du har vært syk. Er du i motsatt ende av skalaen, med lav utdanning og lav lønn, risikerer du å få dårligere behandling.

Pakkeforløp hjem

Dette er noe Kreftforeningen og Kreftomsorg Rogaland også kan bekrefte, blant annet basert på de daglige samtalene vi har med kreftpasienter. De minst ressurssterke klarer ofte ikke navigere seg fram gjennom alle tilbud, rettigheter og muligheter som finnes, på samme måte som de med høyere sosioøkonomisk status. Slik skal det ikke være i Norge.

Heldigvis har regjeringen og Helse- og omsorgsdepartementet nå tatt grep om deler av dette problemet. I vinter ble «Pakkeforløp hjem» lansert som en oppskrift til alle landets kommuner. Den beskriver hvordan kreftpasienter og deres pårørende best skal følges.

Nå forventer Kreftforeningen og Kreftomsorg Rogaland at kommunene i Rogaland prioriterer og innfører pakkeforløp hjem så fort som mulig. Noen kommuner er godt i gang, mens andre ikke har startet. Vi oppfordrer derfor helsepolitikere i Rogaland til å stille spørsmål i sin kommune om hvordan pakkeforløp hjem er planlagt innført. Det vil løfte den lokale kreftomsorgen og bety mye for dem som er rammet av kreft.

Alene med tusen spørsmål

I Kreftforeningen og Kreftomsorg Rogaland får vi ofte tilbakemelding om at kreftpasienter føler seg alene og overlatt til seg selv når de kommer hjem fra sykehuset. De sitter igjen med mange og store spørsmål.

Hva gjør jeg nå? Hvem kan hjelpe meg? Hvilke rettigheter har jeg? Hvem kan hjelpe i møtet med Nav? Kan jeg finne fysioterapi? Kan jeg få gode ernæringsråd eller hjelp til trening noe sted? Hva bør jeg fortelle barna mine? Hvordan kan jeg komme tilbake til jobb?

Det er kommunene sin oppgave å hjelpe kreftpasientene, og gi dem rett tilbud og rett oppfølging. Noen tilbud har kommunen allerede, mens andre tilbud kan organisasjoner som Kreftforeningen og Kreftomsorg Rogaland bidra med.

Poenget er at kommuner som nå innfører pakkeforløp hjem på en god måte, vil bedre livskvaliteten til sine pasienter med kreft. Kommunen vil bli litt bedre å bo i, kreftrammede kan kanskje komme seg tidligere tilbake i jobb og befolkningen kan bli friskere.

Publisert: