Hvis Rogalandsbenken ikke fungerer, må vi tenke nytt for å få gjennomslag sentralt

Hvordan legger en lokalt til rette for at våre folkevalgte på Stortinget får de riktige styringssignalene fra lokale politikere? Mangler vi de rette regionale samordningsfora?
  • Hard Olav Bastiansen
    Hard Olav Bastiansen
    Statsviter, Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: I de senere årene har noe av den rogalandske samarbeidsånden forvitret. Mens vi tidligere kunne samles om strategiske initiativer, har en del politikere konsentrert seg mer om det som splitter enn det som samler.

Mange har fått konsensuallergi. Men ufred fører ikke noe sted, uansett hvor mye man vil. Lokalpolitisk ufred gir ikke noe godt grunnlag for sentralpolitisk samhandling.

I sommer var det oppmerksomhet rundt den angivelige mangelen på samarbeid mellom Rogalandsbenkens medlemmer på Stortinget. De som er satt til å representere regionen var ifølge flere, også noen av benkens egne medlemmer og Aftenbladet lederskribent, ikke flinke nok som påvirkningsagenter for Rogaland og greide ikke å samle sine initiativer.

Til nå har ett perspektiv manglet i debatten; hvordan legger en lokalt til rette for at våre folkevalgte på Stortinget får de riktige styringssignalene fra lokale politikere? Mangler vi de rette regionale samordningsfora? Tiden kan være inne for å vurdere nye, tverrpolitiske arenaer for kraftsamling.

Tidligere har det blitt fremmet forslag om å etablere et eget lobbykontor for Rogaland i Oslo. Reaksjonen fra Rogalandsbenken har stort sett vært at det trenger en ikke. Dette er jo nettopp den funksjonen regionens stortingsrepresentanter skal fylle. Rett nok. Men dersom Rogalandsbenken ikke samarbeider slik den skal, må vi etablere fora som kan gi representantene de riktige, omforente innspillene. Skal Rogaland få gjennomslag sentralt, må politikerne samarbeide lokalt.

Publisert: