Elektrifisering av sokkelen en er en miljøbløff av dimensjoner

DEBATT: Naive politikere og kyniske oljeselskaper og lisensinnehavere på norsk sokkel gjennomfører nå den største miljøbløffen i historien.

De gode intensjonene bak vedtaket fra 1996 om utredning av strøm fra land for å redusere CO₂- utslipp, er nå snudd på hodet.
  • Willy Tørhaug
    Pensjonert oljearbeider
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Elektrifiseringa av offshore Installasjoner har kun effekt på det norske klimaregnskapet, og ingen innvirkning på det globale utslippet av CO₂, så lenge Norge importerer kraft fra tyske gass- og kull kraftverk for å erstatte forbruket offshore.

Oljeselskapene har etablert langtidskontrakter på +/- 40 øre KWh og sparer enorme summer på redusert CO₂-avgift. Når regjeringen nå har satt ned et ekspertutvalg og lovet å snu alle steiner for å finne bidrag til løsninger på den akutte kraftkrisen, må en del av mandatet være å dokumentere den globale effekten på reduksjon av CO₂ fra elektrifiseringa av offshoreInstallasjoner.

Per dato overføres det 7,8 TWh offshore. Oljeindustrien har fanget opp offshore vindmøller som en «bestilling». Sammen med stortingsvedtak fra 1996 om å utrede kraft fra land for alle nye utbygginger og større ombygginger, er dette blitt en etablert og ufravikelig politisk korrekt strategi for alle operatør på norsk sokkel. Gjennom den etablerte godkjenningsprosessen PUD behandles dette for hver enkelt installasjon.

Alternativet er «Blå strøm» fra flytende kraftenheter med CO2-fangst og lagring. Med Blå strøm kan CO₂-utslippene fra norsk sokkel redusere med 90 prosent innen 2030.

For å elektrifisere alle felt på sokkelen er det behov for fire til seks slike kraftenheter. Byggetiden for en enhet vil være tre til fire år fra bestilling til installasjon.
Skal «Blå Strøm» være et reelt økonomisk alternativ, må det inkludere flere installasjoner som er samlet på et felt/område i samarbeid mellom lisensinnehaverne i dette området.

Ingen av operatørene eller lisensinnehaverne vil starte en slik utredning uten at det blir et politisk krav om en utredning av en områdeløsning, på lik linje med kravet om å evaluere strøm fra land som en del av forutsetningene for godkjenning fra myndigheten.

De gode intensjonene bak vedtaket fra 1996 om utredning av strøm fra land for å redusere CO₂-utslipp, er nå snudd på hodet. Den viktigste årsaken til at strømkrisen blir forsterket og at målsettingen i Paris- avtalen om reduksjon av CO₂- utslipp fra Norge innen 2030, ikke vil bli oppnådd. Bellona har ved flere anledninger påpekt at uten CO2-fangst og lagring fra offshoreindustrien vil Norge ikke klare sine forpliktelser.

Publisert: