La elevene få Chromebook fra starten i første klasse!

DEBATT: Jeg ledet et forskningsprosjekt for vel 20 år siden som viste at alle barn skrev seg til lesing på datamaskin lekende lett i 1. klasse. Derfor bør alle barn få Chromebook når de starter på skolen.

Dataklassene i forskningen lå i snitt et år over tradisjonelle klasser. Overraskende nok var dataklassene bedre også i håndskriving.
  • Arne Trageton
    Pensjonert 1. amanuensis Høgskolen Stord/Haugesund (nå HVL)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger Aftenblad hadde en debattartikkel 20. mai, undertegnet rektor Geir Olsen, på vegne av alle rektorer i Stavanger. Han påpeker at dersom ikke Chromebooks for 1. klasse kommer fra skolestart, vil dette systematisk hindre begynneropplæringen i skriving og lesing. Han viser til den digitale metoden STL+ (Skriving til lesing med lydstøtte) som han forteller er forsket på med gode resultater.

Dataklassene var best

Jeg hadde en sentral rolle for starten av STL Jeg ledet et forskningsprosjekt med 14 klasser i 4 nordiske land fra 1999 til 2002. Derfor en kommentar. Resultatet etter tre år var at samtlige barn skrev seg til lesing på datamaskin lekende lett i 1. klasse. Håndskriftsopplæring ble utsatt til 3. klasse. Ved utgangen av 3. klasse lå dataklassene langt over tradisjonelle klasser i testen: Skriv et eventyr, og en sakprosatekst. De lå i snitt et år over tradisjonelle klasser. Overraskende nok var dataklassene bedre også i håndskriving.

Tilsvarende resultater har en fått i 38 amerikanske studier fra 1990 til 2005, 60–70 nordiske mastergrader, tre/fire doktorgrader og tre /fire postdoktorprosjekt. Dette er forskning der barna har brukt stasjonære datamaskiner eller laptops, ikke iPads. Når det gjelder STL+, altså med lydstøtte, er det foreløpig mindre forskning. Å frata stavangerbarn denne svært effektive bruk at Chromebook helt fra skolestart, vil altså kunne forsinke skrive- og leseutviklingen med et helt år.

Les også

Førsteklassingene vi hadde lærte å lese de også. Uten Chromebook

Bruk verktøyet rett

En interessant videreføring er Genlott/Grønlunds forskning av WTL (writing to learn). Skrivingen gjelder her i alle fag. Resultatet på skriveprøvene og leseprøvene i svensk 3. klasse (norsk 4. klasse), viste langt bedre resultat enn kontrollklassene – også i matematikk. (Genlott/Grønlund 2013, 2016 og seinere). Se gjerne video nummer fire på hjemmesiden min, arnetrageton.no Denne viser starten på deres strategi og senere forskning. Ikke la politikerne og teknologene detaljstyre pedagogikken! Overlat det til fagkunnskapen hos lærerne, basert på solid forskning helt fra 1990 -tallet. Slutt å bruke Chromebooks til hensiktsløs surfing uten målbar læringseffekt.

Resultatet etter tre år var at samtlige barn skrev seg til lesing på datamaskin lekende lett i 1. klasse.
Publisert: