Alt tilsier at lagring er trygt over et tidsrom på 10.000 år

DEBATT: Morten Tønnessen, professor i filosofi ved Universitetet i Stavanger, kommer i sin kronikk i Stavanger Aftenblad 16. november med en rekke påstander om lagring av CO₂.

«Storskala karbonfangst og lagring vil bare bli realisert hvis det finnes et juridisk rammeverk og et marked som håndterer kjøp og salg av karbondioksid for lagring», skriver Helge Hellevang og Snorre Olaussen.

Debattinnlegg

 • Helge Hellevang
  Professor, Universitetet i Oslo
 • Snorre Olaussen
  Professor emeritus, UNIS
Publisert: Publisert:

Tønnessen påstår at karbonfangst og lagring (CCS) strider med grunnleggende prinsipper og miljøetiske normer, og er urettferdig overfor fremtidige generasjoner. Slike påstander fortjener svar, og vi skal her imøtegå noen av Tønnessens påstander.

Verdens galopperende energiforbruk

Men vi kan jo begynne med utgangspunktet til Tønnessen hvor han hevder fornuftig nok at CCS ikke er nødvendig så lenge det globale energiforbruket reduseres. Men, overgangen til fornybar eller grønn energi skjer ikke raskt nok og så langt har ikke vi kjennskap til land som ikke vil ha vekst i sin økonomi eller som har en politikk som vil medføre mindre energibruk. I den sammenheng greier ikke vi å se at fossil energi mister sin betydning de neste 30 år, men vi håper vi tar feil.

Lagring av CO₂ i undergrunnen er ingen ny teknologi.

Utfordringen ligger i hvordan man skal redusere det stadig økende globale energiforbruket i en markedsstyrt verdensøkonomi. Hvordan får vi til en reduksjon i vareproduksjon samtidig som u-landene skal opp i levestandard i en verden med en befolkningsvekst uten sidestykke. Dette krever betydelig mer enn den nåværende grønne revolusjon.

Tønnessen påstår at dette gir både og etiske og praktiske problemer med geologisk lagring av CO₂ over tidsperioder på 10.000 år. Der er vi helt uenige.

Helt feil

Storskala CCS vil bare bli realisert hvis det finnes et juridisk rammeverk og et marked som håndterer kjøp og salg av CO₂ for lagring. I Norge vil selskaper og staten, kunne ta betalt for at Europeiske utslipp blir fanget og lagret på Norsk sokkel. For at dette markedet skal fungere, må det allerede finnes et juridisk rammeverk hvor ansvaret for lagringssikkerhet er klargjort også for fremtiden. Dette jobbes det med både nasjonalt og internasjonalt. Når Norge gjennom selskap eller stat har solgt lagringsplass har forurenser allerede betalt. Påstanden om at forurenser ikke betaler ved langtidslagring er derfor feil.

Tønnessen tviler på at man kan lage teknologi hvor det er mulig med en overvåkingsteknologi med tidsperspektiv på minst 10.000 år, og kaller synet på at dette er mulig for «utillatelig naivitet». Dette er en merkelig påstand. Me prøve å fylla me herane og alt tilsier at vi har teknologi hvor vi kan automatisk overvåke havbunnen og detektere selv små lekkasjer. Utviklingen i den teknologien går også framover, dvs. at stadig ny og bedre teknologi utvikles.

Alt tilsier at lagring av CO₂ er trygt over tidsrom på 10,000 år eller mer. Denne kunnskapen er basert på erfaring fra petroleumsindustrien og forståelsen av geologiske feller som er i stand til å holde på væsker og gasser lettere en vann i millioner av år. Vi har flere eksempler på geologistrukturer fylt med CO₂ også på norsk sokkel. Lagring av CO₂ i undergrunnen er ingen ny teknologi. I USA har CO₂ blitt skilt fra gass med høyt innhold av CO₂ og lagret i undergrunnen siden 1950-tallet.

Tønnessen er bekymret for at den geologiske forståelsen kan endre seg, og at man etter hvert vil finne ut at det slettes ikke er trygt å lagre CO₂. Han mener vi må ta hensyn til at «fremtidig geologisk utvikling kan tenkes å arte seg annerledes enn det i dag ser ut til, dersom Jorden de neste 10.000 årene skal domineres og formes videre av menneskelig aktivitet». Det er svært tvilsomt om menneskelig aktivitet vil kunne påvirke geologiske prosesser med relevans for integritet til CO₂-lagre.

Ser spøkelser på høylys dag

Når det gjelder lagring av CO₂, har etter vår mening Tønnessen en naiv forståelse, og han ser spøkelser på høylys dag. Men ja, utfordringer med vårt eget ufattelige energibruk opp mot fattige lands behov for å komme opp på en høyere standard er vi nok enige om.

Les også

 1. Karbon­fangst og -lagring i strid med grunn­leggende prinsipper og etiske normer

Publisert:
 1. CO2
 2. Energiforbruk
 3. Karbonfangst
 4. Befolkningsvekst

Mest lest akkurat nå

 1. Trafikkulykke i Hunnedalen

 2. Lærerne streiker: – Jeg tror alle skal være forberedt på at skolestart blir rammet

 3. Sligo har forsonet seg med exiten – vil lære av Viking

 4. Kutt i norsk strømsalg til Europa ble nedsablet før jul. Plutselig snudde regjeringen

 5. Den siktede gutten innrømmer å ha startet brannen, men nekter straffskyld

 6. NHO fnyser av disku­sjonen om utenlands­kabel: – Provosert