Likestilling i dag for en bærekraftig morgendag

DEBATT: Vi kan ikke akseptere at kvinner utsettes for vold. Derfor må vi bruke kvinnedagen til å si nei til vold mot kvinner.

Kjønnsbasert vold kan skje med hvem som helst, hvor som helst. Men noen jenter og kvinner er spesielt utsatte, blant annet dem som lever i humanitære kriser.
  • Heidi Bjerga
    Heidi Bjerga
    Sandnes SV
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Én av ti kvinner i Norge rapporterer at de er blitt voldtatt. De fleste voldtekter – 86 prosent- blir begått av noen man kjenner. Og hver fjerde kvinne i Norge har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold, ifølge Krisesentersekretariatet.

Heldigvis viser tall fra politiets rapporter økning i tallet på anmeldelser for vold i nære relasjoner. Denne økningen skyldes avdekking av mørketall, og heldigvis ikke en økning av vold. Politiet mener at økningen kan skyldes at det har vært økt oppmerksomhet om vold mot kvinner, og vold i nære relasjoner.

Kvinner på flukt utsatt

Globalt er dette et enda større problem ifølge FN. Én av tre kvinner globalt opplever å bli utsatt for vold eller seksuelt overgrep. Hvis du er født som fattig jente i et fattig land, har du alle odds mot deg. I mange samfunn er vold mot kvinner også tett knyttet til lav grad av likestilling og svakt rettsvern for kvinner.

Kjønnsbasert vold kan skje med hvem som helst, hvor som helst. Men noen jenter og kvinner er spesielt utsatte. Dette gjelder for eksempel unge jenter, eldre kvinner, lesbiske, bifile, transpersoner, migranter og flyktninger, urfolkskvinner og etniske minoriteter, kvinner med nedsatt funksjonsevne, og de som lever i humanitære kriser.

Vi opplever nå en humanitær krise og en flyktningstrøm i Europa. Putins bomber og raketter regner over Ukraina. Svært mange sivile lider og legger ut på flukt. De fleste kvinner og barn. Vi får håpe at kvinner og jenter slipper overgrep og vold på veien mot et trygt liv. Men vi må ikke glemme at det sitter tusenvis av jenter og kvinner i flyktningleirene i Hellas, og at det er mange som flykter fra sult og krig mange steder i verden utenfor Europa som dessverre opplever dette hver dag.

Likestilling og klimakrise

Norge skal ta en solid del av ansvaret og gi ukrainske flyktninger beskyttelse. Derfor må vi markere solidaritet med kvinner på flukt, solidaritet med kvinner i krig. Selv om det er 25. november som er FNs dag mot avskaffelse av vold mot kvinner, må vi også ta med dette når vi skal markere 8. mars.

FNs bærekraftsmål 5 handler om likestilling mellom kjønnene. Målet er å avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner innen 2030. Dette gjelder både i offentlig og privat sfære, og omfatter menneskehandel, utnytting og seksuell vold.

FN har valgt å løfte fram kvinner og jenter som leder oss mot en mer bærekraftig verden i forbindelse med årets 8. mars. Klimakrisen og likestilling er to kjernespørsmål i FNs bærekraftsmål, og det å håndtere begge deler samtidig er en av de største utfordringene i dette århundret. Undersøkelser viser at 80 % av de som må flykte på grunn av klimakrise eller klimarelaterte årsaker, er jenter og kvinner. Og 70 % av de som lever i fattigdom er kvinner.

Glemmer ikke hjemmekampene

Jeg løfter dette fram dette i forbindelse med 8. mars-markeringen her i landet selv om vi selvsagt har våre kamper for likelønn, rett til heltid, og økt grunnbemanning som våre kampsaker, og de skal vi fortsette å slåss for. Jeg ønsker meg også 6-timersdagen som vil gi flere arbeid, som vil gi kvinner i omsorgssektoren bedre helse, og som er mer bærekraftig. Men jeg ønsker meg ikke en verden der kvinner utsettes for vold og overgrep, enten det er av noen de kjenner eller av menn med makt og våpen. Jeg ønsker en verden der jenter og kvinner får mulighet til utdanning, ikke overgrep og vold.

FN har gitt årets 8. mars-markering tittelen «Likestilling i dag for en bærekraftig morgendag». Skal vi få likestilling og en bærekraftig framtid for alle, også kvinner, kan vi ikke akseptere volden mot kvinner, her i landet, eller i resten av verden. FN løfter dette fram og ønsker å avskaffe dette innen 2030. Vi må følge opp. Da trenger vi å minne hverandre på at skammen og usynliggjøringen må vekk. Vi må stå sammen med de som opplever dette, og sørge for forandring.

Putins bomber og raketter regner over Ukraina. Svært mange sivile lider og legger ut på flukt. De fleste kvinner og barn. Vi får håpe at kvinner og jenter slipper overgrep og vold på veien mot et trygt liv.
Publisert: