"Jeg forlanger å bli trodd på at jeg intet har imot muslimer"

Takk til Aftenbladet for at dere omtaler meg i en lederartikkel 5. november. Men skam dere for at dere tillegger meg meninger og holdninger jeg ikke har.

«Selvfølgelig aksepterer jeg også trosfrihet og vern mot diskriminering av alles tro eller ikke-tro. Men når troen gir seg utslag i adferd, forbeholder jeg meg å reagere på den», skriver vararepresentant og talsperson for Blidensol sykehjem, Thomas Middelthon senior.

Debattinnlegg

  • Thomas Middelthon sr.
    Thomas Middelthon sr.
    Vararepresentant og styrets talsperson for Blidensol sykehjem
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

BAKGRUNN: Slik startet saken

Jeg forlanger å bli trodd på at jeg intet har imot muslimer. Tvert imot var de i min studietid i England, for 60 år siden, blant mine beste venner og er det fremdeles ... Aftenbladet behøver heller ikke fortelle meg at muslimer flest, i likhet med andre innvandrere, bidrar positivt til samfunnet. Som jeg fortalte avisen i forrige uke, gjelder det også de hijabbærende ansatte på Blidensol.

Les også

Mistar heller jobben enn å ta av hijaben

Sier mer om Aftenbladet

Selvfølgelig aksepterer jeg også trosfrihet og vern mot diskriminering av alles tro eller ikke-tro. Men når troen gir seg utslag i adferd, forbeholder jeg meg å reagere på den. De eneste muslimer jeg har imot er de som i Vesten bruker hijab. At avisen derav slutter at jeg er muslimhetser, sier mer om Aftenbladet enn om meg.

Et særtrekk ved islam i forhold til andre religioner, er at den i høy grad detaljregulerer den troendes livsutfoldelse. Dette forsterkes ytterligere ved at det har utviklet seg en rekke tradisjonelle skikker som uten å være påbudt i Koranen allikevel følges i muslimske land. Så vidt jeg forstår, er bruken av hijab nettopp kun en slik "tradisjon". Den eneste begrunnelse jeg har hørt for bruken, er i alle fall fra en kvinne som i en tv-debatt sa at hun" følte seg nærmere Gud med hijab på." Men skal en slik følelse være nok til å nekte Blidensol å innføre et uniformsreglement som ikke inkluderer hijab? Pleiehjemmets styre og jeg mener nei.

Les også

Homo-lue i protest mot hijabforbud

Stikkordet er kvinnediskriminering

Så langt om styrets standpunkt som jeg i egenskap av varamedlem, var bedt om å målbære. Men siden lederartikkelen er adressert til meg, jfr. overskriften «Skjerp deg Middelthon!», vil jeg begrunne hvorfor jeg er imot hijab. Stikkordet er "kvinnediskriminering". Som kjent har det tatt kristendommen 2000 år å arbeide seg frem til kjønnslikestilling. Mye gjenstår, men likestilling er i hvert fall i prinsippet blitt en menneskerettighet i Vesten. I den muslimske verden råder derimot fortsatt gammeltestamentlige forhold. Og diskrimineringen er spesielt knyttet til kvinnens kropp og hennes menneskerett til selv å bestemme hvor meget hun vil vise av den. Med forholdene i muslimske land kan vi intet gjøre. Men det er forstemmende å se at muslimer som kommer til oss og den frihet vi tilbyr, insisterer på å beholde de diskriminerende kleskoder de har med seg fra hjemlandet.

Les også

LES OGSÅ: Selvsagt bruker de hijab på Stokka!

Dette må allikevel tolereres – det er som sagt en menneskerett å kle seg som man vil. Men når så denne retten innsnevres f.eks. et uniformsreglement, påberoper man seg en annen menneskerett – den om retten til tro-, og påstår, etter min mening feilaktig, at den også omfatter alt som har med trosutøvelse å gjøre – herunder bruk av hijab.
Som kjent har hijab forgjeves vært forsøkt innført i uniformsreglementer for Politiet, Forsvaret og flyselskaper. Avslagsgrunnene har variert fra praktiske hensyn til ønske om verdinøytralitet. Jeg registrerer at Bildensols standpunkt også slik er begrunnet i ønsket om enhetlighet og hensynet til pasientene.

Overlater til leseren

Men for egen del mener jeg også at innføring av hijab som alternativ i et uniformsreglement, vil innebære knefall for og aksept av den kvinneundertrykkelse som fortsatt praktiseres i muslimenes hjemland.
Jeg overlater til leseren om det er Aftenbladet eller jeg som bør skjerpe seg.

Publisert: