Saken om huset vårt er oppkonstruert og absurd

DEBATT: Ordføreren i Hjelmeland mener Aftenbladet har fremstilt hus-saken ensidig. Er det noe vi som huseier har erfart, så er det kommunens ensidige framstilling av den såkalte «saken» om vårt hus.

Vi reagerer på at ordføreren skriver innlegg om huset vårt, etter at saken er ferdig behandlet og avgjort, skriver huseierne Odd Egil Byrkjedal og Heidi Ersland Pedersen (bildet).
  • Odd Egil Byrkjedal
    Huseier
  • Heidi Ersland Pedersen
    Huseier
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Siden 2016 har vi forgjeves lagt fram dokumentasjon for kommunen. Kommunen har avvist alt, også våre forsøk på dialog. Vi vet ikke om det skyldes manglende vilje eller manglende evne.

Hjelmeland kommune har godkjent alle søknader, endringer og tegninger på vårt hus. Det var ingen innvendinger fra kommunen eller naboer da vi søkte og fikk huset godkjent. Naboen som har klagd, kjøpte nabohuset 3 år etter at huset sto ferdig. Materialene til huset vårt er forhåndskuttet etter godkjente tegninger, og settes sammen som om det var lego. Huset er ikke høyere enn det som er godkjent av kommunen.

Huset er ikke for høyt

Ordføreren viser til en annen beregningsmetode for mønehøyde enn den beregningsmetode det var enighet om da kommunen ga rammetillatelse i 2009. Ulike beregningsmetoder gir ulikt resultat. Ordføreren mener det er ansvarlig søkers ansvar at søknad oppfyller reguleringsplan. Derfor hadde ansvarlig søker dialog med kommunen som så godkjente søknaden. Kommunen skal kontrollere tegninger.

Huset ble ikke høyere av heving, men ligger annerledes i terrenget. Ved å se på godkjente tegninger og bruke linjal ser man at huset er bygget i samsvar med innsendte tegninger. Ordføreren sammenligner vårt hus med å bygge høyblokk på Hjelmen. På sin Facebook-side refererer hun til huset vårt som «høghuset på Hjelmeland». Vårt hus består av hovedetasje, andre etasje, og en kjeller der over 90 prosent av arealet befinner seg under jorda. Huset ligger nedi en dump flere meter ned av veien, og hindrer verken sikt eller utsikt. Hvordan ordføreren får dette til å bli «høghuset på Hjelmeland» er for oss en gåte.

Er ordføreren overdommer?

Kommunen har hatt en saksbehandlingstid fra 2016 til 2022, og har aldri dokumentert sine påstander. De har endret sin argumentasjon hver gang vi har tilbakevist deres påstander. Vi har fått brev fra kommunen om at huset er ulovlig, og at vi kunne velge mellom å rive eller bygge om. Hvis ikke måtte vi betale bøter eller søke dispensasjon.

Dispensasjon for hva? Huset er jo bygget etter søknader og tegninger kommunen selv har godkjent. Det er et paradoks at samme person var byggesakssjef da huset ble søkt om. Hun mener nå at huset er for høyt. Vår påstand var at vi ikke skulle søke dispensasjon fra noe som ikke var ulovlig, og at saken måtte avsluttes. Det er ikke vårt ansvar å finne løsning på en sak kommunen selv har konstruert.

Om vi hadde søkt og fått avslag på dispensasjon, ville det medført et ødelagt hus og milliontap for oss. Om kommunen hadde gitt dispensasjon, ville det utløst klagerett for ny nabo, som var den som opprinnelig klaget. Hva ville da skjedd?

En korrekt håndtering fra kommunen da de mottok første klage i 2016, hadde vært å svare nabo at de ikke har klagerett og at huset er bygget i henhold til godkjente tegninger og har ferdigattest. Skal en ordfører gjøre seg til overdommer ved å påstå at Statsforvalteren ville støttet kommunen etter at saken er ferdig?

Vi skal ikke lide for inkompetanse

Kommunen hadde vel sendt rivningsvedtak og vår klage til Statsforvalteren prompte om de var så sikre i sin sak. Vi ba kommunen gjentatte ganger om å fatte et vedtak, slik at vi kunne klage til Statsforvalteren. Når det endelig skjedde, og etter flere artikler i Aftenbladet, gikk det fem måneder før kommunen snudde i vår favør. Ordføreren sier kommunen burde gått på tilsyn tidligere. Det hadde ikke endret noe. Huset er bygget nøyaktig slik kommunen har godkjent. Huset er målt og sammenlignet med godkjente tegninger av uavhengig byggmester.

Vi har fått dekket 100 prosent av saksomkostninger. Press fra kommunen dekkes ikke av forvaltningsloven. Det er ikke riktig at vi skal betale for kommunens inkompetanse. Hjelmeland kommune kommer med påstander de ikke kan dokumentere, og gjør om på egne vedtak etter eget forgodtbefinnende.

Saken er ferdig, like fullt finner ordføreren det passende å gå ut i avisen på denne måten. Vi er evig takknemlig for all støtte fra kjente og ukjente, også innbyggerne i Hjelmeland.

Publisert: