Få de ufaglærte ut av skolen og hev lærernes status og lønn!

DEBATT: Det er snart 50 år siden jeg debuterte som lærer i grunnskolen. Allerede den gang var lønnen lav, og for meg var det ikke vanskelig å doble lønnen ved å gå over i bilsalg som «ufaglært»

De unge som ikke lenger vil søke seg til yrket har forstått det som fagforeningene ikke har forstått; «Profesjonen» lærer er lavstatus og høyrisiko samtidig; en dødelig miks.
  • Erik Astad
    Tidligere lærer, rektor og kursholder
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Siden var jeg rektor og arbeidsgiver sin representant i videregående i 10 år. Da jeg igjen valgte å slutte, var det ikke lav lønn som var årsaken, men fordi fagforeningene gjorde det vanskelig å drive god skole. For meg var det åpenbart at de mislikte tydelig og målrettet skoleledelse som kunne stå i veien for deres egne kampsaker som først og fremst var flere voksne per elev. Kvalitet og effektiv læring var i alle fall aldri noe tema i mine møter med de fagorganiserte.

Å få flere voksne inn i skolen har de lykkes med. Men ikke først og fremst flere lærere, men tusenvis av andre ansatte som ikke er kvalifiserte, og som er den viktigste årsak til at lærerne i overskuelig framtid vil bli nedvurdert og fortsette å være lønnstapere. Når lærerne tillater hvem som helst å utføre jobben deres, så er det ikke annet enn forståelig og fullt fortjent at de ikke når fram i lønnskampen.

Hvilken annen betydelig profesjon på dette utdanningsnivået ville tillate andre uten påkrevd utdanning å utføre jobben deres? Fagforeningene i skolen har vært i et mørkt rom i 50 år og blendet av at de representerer så mange. Samme mislykkede strategi og helt uten evne til å innse at egentlig sitter de med hele kortstokken. Spillet begynner med å kaste alle ufaglærte ut av skolen. Innføre profesjonskrav.

En rørlegger ville sagt nei

Lønnen til lærerne er som den bør være når de selv vurderer egen faglighet så lavt at ingen utdannelse kreves for å gjøre jobben. En rørlegger eller elektriker ville aldri tillatt at du eller jeg fikk gjøre deres jobb. I norsk skole er det allerede oversvømmelse og kortslutninger overalt, men det finnes verken myndighet eller profesjonell frihet for skolelederne til å sette inn tiltak.

Takket være de samme fagforeningene som aldri har prioritert skoleledelse. De har trodd de kunne styre selv og valgt å ta kampen mot arbeidsgiver og politikere istedenfor å legge til rette for at den enkelt skole skal lykkes. Myndigheten til å styre egen skole har skolen gitt fra seg til politikerne som ikke har noen som helst forutsetning til å forstå hva de holder på med.

Så er det likevel ikke overraskende at politikere har vært overivrige i å skulle reformere skolen og frata skolen myndighet til å styre selv. Det følger naturlig så lenge fagforeningene fortsetter sine øvelser i offentlig harakiri i en tåke av eksternt fokus der alle andre har skylden for deres elendighet.

De unge som ikke lenger vil søke seg til yrket har forstått det som fagforeningene ikke har forstått; «Profesjonen» lærer er lavstatus og høyrisiko samtidig; en dødelig miks. Det finnes knapt noe for en lærer å være stolt av, annet enn egen prestasjon i forhold til elevene. Men det er for lite og en for høy pris å betale for å bli nedvurdert, overadministrert og underbetalt.

Fjern ufaglærte fra skolen!

Det verste med dagens situasjon er likevel at det skal bli mye verre fordi majoriteten av lærerne fortsatt nekter å innse at det er de selv og deres egne fagforeninger som ødelegger for utsiktene til en bedre framtid. Å gjenskape den profesjonelle stolthet krever først og fremst at skolen renses for alle ufaglærte. Det vil føre til akutt krise på de aller fleste skoler, og krise er helt nødvendig for å kunne starte arbeidet med gjenreising og respekt for lærerrollen

Partiet Høyre har på landsmøtet nettopp diskutert elevene sin rett til å ha med og bruke mobiltelefon på skolen. Det er et blendende eksempel på at ingen sak er for liten til at skolen selv kan bestemme. Med knapt flertall vedtok Høyre at skolen ikke kan forby mobiltelefon. Vedtaket i seg selv er uinteressant, men viser med all mulig tydelighet at ingen med innflytelse har tillit til at skolen er i stand til å styre selv. Fullt fortjent.

Publisert: