Lærere må i dag behandle elever som persilleblader

SKOLE: Jeg har attest fra skolen om at jeg behersker sjangeren pisspreik – og skriver vel da som fagmann! I dag hadde min gamle norsklektor trolig mistet jobben og havnet i avisen.

Ingen nåde å spore hos min gamle norsklektor.
  • Roald Sture
    Roald Sture
    Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Attesten fikk jeg som eneste tilbakemelding på en heldagsprøve stil norsk sidemål på gymnaset for mange år siden: «Usamanhengande og uinspirert GPP. Dårleg språk følgjer naturleg av inspirasjonsløysa.» GPP = generelt pisspreik og karakteren ble 2.

På en dårlig dag der jeg ikke likte oppgavene endte inspirasjonsløysa i pisspreik på nynorsk, og så gikk jeg tidlig på Melkebaren for heller å prate pisspreik på Sandnesdialekt med andre uinspirerte resten av prøvedagen.

Jeg har alltid levd i fred med min norsklektors gode minne. Min norsklektor kunne med kommentaren sin i dag blitt mobbesak, avissak og avsatt. Dagens elever kan ta skade av slikt. De som styrer har tatt fra lærerne sanksjonsmuligheter, styrer læreres tid også med dilldall og fyller på med oppgaver. Det har i årenes løp kvelt mye god pedagogisk lærerkreativitet.
Dagens elever skal på ulikt vis også spares for og ivaretas for stadig flere vindpust.

Nå har elevene også fått egne sensitivitetslesere som setter nye standarder for læreres arbeid. Det blir nok lærerne som nå skal skjerme elevene fra forferdelige ord som tjukk og stygg som Roald Dahl tillot seg å bruke i bøkene sine!

Jeg for min del vil heller bli tjukk enn enorm, som noen helt i sin egen sensitivitet mener er et mindre skadelig ord for barn og unge. Mitt pisspreik til karakteren 2 fikk ikke andre konsekvenser enn utgifter til Cola og skolebolle på Melkebaren, og den velfortjente kommentaren jeg har tatt vare på og smilt av i mange år.

De er blinde som ikke ser at det en hel lærerstand opplever som politikeres pisspreik om et viktig og samfunnsbyggende læreryrke – og manglende handlekraft for å heve lærerstatusen-kan få langt alvorligere konsekvenser for lærerrekruttering, framtidens skole og samfunnet.

Også jeg taler nok til døve politikerører. De er også blinde for alvoret i at det trolig er politikerne som har mye av ansvaret for at stadig flere lærerforeldre unner sine barn en annen yrkesvei enn skoleverket.

Det dreier seg om mer enn lønn, men selvsagt også at dagens politikere med åpne øyne og bestått i sjangeren pisspreik i de fine ord om læreryrket, har latt en viktig yrkesgruppe miste status og bli lønnstapere år etter år. Dette fører også til politikerforakt. Om de må, finner de nok politikerord for å bortforklare alt jeg skriver.

Publisert: