Manglende vedlikehold krever liv

DEBATT: 110 mistet livet på norske veier i 2019, som er to flere enn året før. Ingen barn under 16 år omkom i trafikken. 14 har mistet livet i en trist desember-trafikk mot seks i 2018, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Publisert: Publisert:

Frontkollisjoner og utforkjøringer dominerer med 65 prosent av antall omkomne i 2019. Foto: istockphoto/TSF

Debattinnlegg

  • Geirr Tangstad-Holdal
    Daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen

I Rogaland omkom fem personer i 2019. Flest omkom i Nordland (16), Akershus (14), Trøndelag (11) og Møre og Romsdal (10). Finnmark, Oslo og Aust-Agder hadde færrest dødsulykker med en drept. Vegvesenets foreløpige tall viser at 80 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i 2019.

Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men fortsatt ser vi en overrepresentasjon av godt voksne menn som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne er menn over 45 år.

Oppfordrer til fortgang

Jeg oppfordrer alle til en ekstra innsats for å få fortgang i planleggingen og utbyggingen av E39 mellom Mandal og Ålgard. Strekningen har gul midtlinje hele veien og er veldig utsatt med tanke på trafikksikkerhet. I tillegg er deler av strekningen rasutsatt, og det er problemer med fremkommelighet på vinterstid for tungtransporten som er på nesten 20 prosent.

Desto raskere vi får sikret «dødsveien», desto flere mennesker vil bli spart fra å omkomme eller bli hardt skadde!

Målrettet arbeid hjelper

Mange aktører har jobbet målrettet i mange år, både med å sikre nye og oppgraderte veier, kontroller langs vei, trafikkopplæring og kampanjearbeid. Det må vi fortsette med og intensivere. Største del av æren skal trafikantene ha som stadig tar et større ansvar. Men vi har fremdeles langt igjen, for vi trenger mange flere samarbeidstrafikanter, og færre duelltrafikanter om vi skal nå målene i nullvisjonen.

De fleste trafikkulykkene er et resultat av et sett av medvirkende årsaker eller hendelser, som til sammen eller hver for seg er tilstrekkelige til å utløse ulykken. Utformingen av trygge trafikkmiljø må derfor tilpasses menneskets forutsetninger og ta hensyn til at mennesker gjør feil og har begrenset tåleevne. Det skal ikke være dødsstraff for å gjøre egne feil eller for andres feil i trafikken.

Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykker (UAG) viser at 60 prosent av utforkjøringsulykkene kunne vært uten dødelig utfall dersom sideterrenget hadde vært ryddet. Manglende vedlikehold krever med andre ord liv på norske veier!

Det gjøres mye bra for raskere å få sikret de større riksvegene. Det tas grep, utbygging og sikringen av disse riksvegene går raskere. Det er bra! Men fortsatt mangler rundt halvparten av riksveiene midtrekkverk i følge kravene i dagens veinormal.

Vi i Trafikksikkerhetsforeningen ønsker alle et godt nytt trygt trafikkår 2020.

Publisert:

Les også

  1. Ny runde om automatisk fartsmåling i Ryfast

  2. Viktig milepæl i trafikken

  1. Debatt
  2. Statens vegvesen
  3. Trafikk
  4. Mandal
  5. Tungtransport