Batteribiler er ikke nullutslippsbiler

Publisert: Publisert:

«Jeg forstår ikke hvorfor miljøbevisste politikere bruker ordet «nullutslippsbiler» om batteribiler når det beviselig er feil», skriver Hans Borge. Foto: Eivind Aarre

Debattinnlegg

  • Hans Borge
    1. kandidat for Partiet De Kristne, Stavanger

DEBATT: En av hovedsakene 2. august på NRK Dagsnytt var Sylvi Listhaugs utspill om realismen i målet bare nullutslippsbiler i salg fra og med 2025. Jeg antar at det siktes til batteribiler når man sier nullutslippsbiler.

En batteribil bruker typisk 0.2 kWh pr. km. Ifølge NVEs nasjonale varedeklarasjon fra 2018 er beregnet utslipp lik 520 g/kWh (CO₂) og 0.89 mg RW/kWh (radioaktivt avfall) ved bruk av elektrisk energi i Norge. Det betyr at innenfor ordningen med varedeklarasjon og opprinnelsesgarantier slipper en batteribil ut omtrent like mye CO₂ som en tilsvarende bil med forbrenningsmotor pluss noe radioaktivt avfall som må lagres i størrelsesorden 1000 generasjoner. Dette kommer i tillegg til den merbelastningen produksjon av en batteribil representerer.

Et annet utslipp vi bør være opptatt av er svevestøv fra bildekk. Dette støvet oppleves ikke spesielt plagsomt, men er farligere enn svevestøv fra asfalt. Batteribiler sliter mer dekk enn tradisjonelle biler pga. høyere vekt og kraftigere dreiemoment/akselerasjon.

Jeg forstår ikke hvorfor miljøbevisste politikere bruker ordet «nullutslippsbiler» om batteribiler når det beviselig er feil. Kanskje på tide å velge politikere som forstår seg på naturvitenskap og ikke lar seg styre av følelser og tør å trosse pressens dagsorden?

Publisert:

Les også

  1. – Hans Borge i Partiet De Kristne oppgir 13 ganger for høyt elbil-utslipp

  2. SSB: De rikeste får mest glede av elbilfordelene

  3. Stavanger kåret til Norges elbilhovedstad

  4. - Vi kan ikke tilrettelegge for alle på en gang, svarer kommunen

  1. Debatt