Høringsrunder som et spill for galleriet

KRONIKK: Siden regjeringen systematisk setter til side faglige råd i oljepolitikken, velger miljøbevegelsen å avstå fra høringen om den siste utlysningen av oljeblokker.

Den arktiske hvalrossen er nær toppen av et omfattende og økologisk system rundt Nordpolen som er sårbart for petroleumsvirksomhet i nordområdene. Dette får regjeringa omfattende informasjon om, men tar ikke hensyn til det.

Debattinnlegg

 • Silje Ask Lundberg
  Leder, Naturvernforbundet
 • Helga Lerkelund
  Fagrådgiver, Naturvernforbundet
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

En knapp uke etter at forvaltningsplanen for våre norske havområder ble vedtatt i juni, lanserte regjeringa neste utlysning av oljeblokker. Til tross for at denne tildelingsrunden, som alle de andre, blir sendt på offentlig høring, virker det som om den kun er et spill for galleriet. Gang på gang har regjeringa demonstrert at den ikke lytter til noen av rådene den får.

I et demokrati skal det tas hensyn til mange ulike interesser, og politikernes samfunnsoppdrag er å finne en balanse hvor alle interesser er ivaretatt på best mulig måte. Derfor vil man naturlig nok oppleve at man ikke alltid kan få viljen sin. Samtidig kan man begynne å lure på hva som er poenget med disse prosessene, dersom miljøfaglig kunnskap systematisk blir avfeid og oversett til fordel for næringsinteressene?

Faglige innspill blir oversett

I denne siste høringsrunden har både Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet uttalt seg kritiske til regjeringens forslag til nye oljeblokker. Havforskningsinstituttet påpeker blant annet at flere av blokkene befinner seg innenfor svært sårbare områder ved iskantsonen og Mørebankene. I tillegg rettes det sterk kritikk mot hele konsesjonssystemet, både for manglende risikovurdering opp mot klimaendringer og Parisavtalen, og for at systemet undergraver den helhetlige og økosystembaserte tilnærmingen som man har strebet etter i forvaltningen. At innspillene vil bli lyttet til, har vi imidlertid liten tro på.

Naturvernforbundet har flere ganger kritisert Erna Solberg-regjeringa for ikke å lytte til en eneste av Miljødirektoratets anbefalinger om hvor det ikke bør letes etter olje av hensyn til naturverdiene.

Les også

Studie viser at regjeringen har overhørt samtlige oljeråd

Nuller ut og avfeier

Dessverre stopper det ikke der. I 2019 publiserte Riksrevisjonen sin Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene. Riksrevisjonens gjennomgang av forslag til utlysning og faktisk utlyste blokker i perioden 2012–2018 viste at Olje- og energidepartementet (OED) ikke har gjort noen endringer i utlysningen som følge av høringsrundene.

Til Riksrevisjonen begrunnet OED at de sjelden gjør endringer i utlysningen fordi «høringsinnspillene faller utenfor mandatet for høringen om ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt».

I seg selv er det særdeles problematisk at man i høringsprosessene kun ber om «ny, vesentlig informasjon». Dette innebærer at tidligere frarådinger i spesielt sårbare blokker ikke skal gjentas – til tross for at disse advarslene fremdeles kan være relevante.

Da regjeringa i juni vedtok en ny definisjon av iskantsonen, gjorde den det i strid med de miljøfaglige anbefalingene. Da så utlysningen av 25. konsesjonsrunde kom en uke etter, inneholdt denne blokker som nettopp lå i de områdene som miljøetatene tidligere har advart mot petroleumsvirksomhet. Men fordi regjeringa tidligere har oversett denne kunnskapen, kan den altså gjøre det igjen.

Til tross for at regjeringa laga sin egen definisjon av iskantsonen, befinner de sårbare naturverdiene seg fremdeles i og ved hele iskantsonen. Her har vi altså et system som i seg selv tilrettelegger for at man skal ta minst mulig hensyn til miljø.

Les også

Hilde Øvrebekk: «Korona kan endre alt»

Ny kunnskap avfeies

Samtidig har vi altfor mange eksempler på at også ny dokumentasjon og kunnskap blir avfeid i høringsprosessene. I Riksrevisjonens undersøkelse kom det fram at OED bruker et privat konsulentselskap for å vurdere høringsinnspillene til de miljøfaglige etatene. Disse vurderingene er unntatt offentligheten, og ikke engang Klima- og miljødepartementet var klar over at OED fikk konsulentselskapet DNV GL til å lage slike vurderinger.

Som Klima- og miljødepartementet påpeker til Riksrevisjonen, ville det vært mer naturlig at det var miljøetatene som gjorde denne vurderingsjobben.

Etter å ha fått tilgang til vurderingene som er gjort av DNV GL, er det liten tvil om at disse bærer preg av å være et bestillingsverk fra oppdragsgiver hvor også ny kunnskap og dokumentasjon blir systematisk og notorisk avfeid. Det er rett og slett ekstremt deprimerende (men dessverre ikke sjokkerende) at våre uavhengige, miljøfaglige instanser legger ned et massivt arbeid for å komme med sine faglige innspill i høringsrundene, for deretter å bli avspist på denne måten.

Les også

Hilde Øvrebekk: «Norge må lede an»

Igjen og igjen og igjen

Når ikke engang forskningen fra våre fremste miljøfaglige etater blir lyttet til, hva skal da til for at et område får være i fred for oljevirksomhet? Hva slags kunnskap er vesentlig nok for OED, foruten arbeidsplasser og skatteinntekter?

Gjennom gjentatte høringsprosesser har regjeringa fått inngående og grundig kunnskap om hvilke konsekvenser norsk oljevirksomhet har for klima, miljø og våre viktige naturverdier. Likevel er det oljenæringens interesser som får forrang. Igjen og igjen og igjen.

Publisert:
 1. Naturvernforbundet
 2. Olje og gass
 3. Solberg-regjeringen
 4. Norsk sokkel
 5. Olje- og energidepartementet

Mest lest akkurat nå

 1. Nordlyset danset på høsthimmelen

 2. To ganger fikk ekte­paret fra Jæren nei til å adoptere. Likevel dro de til Sør-Korea og hentet et barn

 3. Lagmannsretten nekter å behandle drapsforsøkssak

 4. KrF-leder Ropstad møter pressen lørdag

 5. 18-åring ble den store helten i debuten: – Finner nesten ikke ord

 6. Helsemyndighetene anbefaler økt beredskap i to år