Vi har jo råd, så hvor er likelønna?

KJØNN: Det er verken mangel på offentlig eller privat rikdom for å fjerne lønnsforskjellene og innføre en mer rettferdig lønns- og pensjonsordning.

Statistisk sentralbyrå forteller at kvinner hadde 87 prosent av menns lønn i 2018, og ingen bransjer har likelønn.

Debattinnlegg

 • Randi Mobæk
  Randi Mobæk
  Kvinnegruppa Ottar Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

107 år etter innføringen av demokratiet i Norge finnes det fortsatt åpenbare urettferdigheter som kun skyldes kjønn. Kvinner med lik utdanning og arbeidsoppgaver som menn tjener systematisk mindre. Menn får 13 prosent mer i lønn kun for å være menn. Hvor er logikken og hvorfor får urettferdigheta fortsette?

Kravet om likelønn

Temaet har vært debattert i årevis. Fagforeninger og kvinnebevegelse har krevd egen likelønnspott for kvinner for å fremme likeverdigheten. De fleste politiske partier har uttrykt sympati for kravet. Den rød-grønne regjeringa sa til og med at den skulle gjøre noe med det, men etter sju år hadde lønnsforskjellene kun blitt redusert med 1,5 prosent. Med Solberg-regjeringa har urettferdigheta blitt redusert med 0,5 prosent. Den sponser heller millioner i etterlønn til avgåtte statssekretærer og statsråder og gir milliarder i skattelette for de rikeste i Norge.

Å overlate oppryddinga til partene i arbeidslivet har ikke gitt resultat. Det har heller ikke hjulpet at Kvinnekomiteen i FN, som er satt til å overvåke FNs kvinnekonvensjon, gjentatte ganger har uttrykt bekymring for manglende likestilling i det norske arbeidsmarkedet, herunder lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Komiteen har oppfordret myndighetene til å utforme en politikk og konkrete mål som kan bidra til å eliminere verdsettingsdiskrimineringen av kvinner. Men null har skjedd.

Norge har råd!

Jeg kan med en gang slå fast at det ikke handler om at Norge ikke har råd. Norge har kjøpt bombefly til 62 milliarder. I fjor gikk en fregatt på grunn og ingen protester fra makta på at nasjonen skal erstatte det krigsskipet til 6 milliarder. Beholdningen til Oljefondet har en samlet verdi på 10 tusen milliarder kroner, og så sier de at vi ikke har råd til 7 milliarder for å få rettet opp likelønna en gang for alle? Tvert om, her trengs det statlige penger på bordet i en engangsbevilling.

Lønn og kjønn

Lønn for utført arbeid er den viktigste inntektskilden for de aller fleste i Norge. Lønnsutviklingen har derfor stor betydning for enkeltpersoners og husholdningers inntekt og levekår. Statistisk sentralbyrå forteller at kvinner hadde 87 prosent av menns lønn i 2018, så vidt opp fra 85 prosent i 1988. Ingen bransjer har likelønn.

For å få med et enda større bilde av urettferdigheten, må inntekter, formue og skattebelastning tas med i kjønnsregnskapet og ikke bare lønn. Foruten lønn fra arbeid inngår blant annet kapitalinntekter og -overføringer som bostøtte, barnetrygd, arbeidsledighetstrygd, pensjoner og sosialhjelp i det som til slutt blir en samlet inntekt fordelt på kjønnene. Statistisk sentralbyrå (SSB) har samlet slike oversikter som viser at kvinners samlede inntekter utgjør nå 67 prosent av menn.

Når det gjelder formue er kvinners bruttoformue nesten halvparten av menns, samtidig som de betaler omtrent likt som menn i skatt. Forklaringen er at menn skriver eller får skrevet gjelda på seg og ikke på sin partner. Eller de bedriver annen skatteplanlegging. Derfor er det viktig at ligningsmyndighetene og kvinner selv sikrer at gjelden og fradragsposter blir fordelt rettferdig mellom seg og en partner, og ikke at all gjeld skal føres på mannen! Vi i Ottar anbefaler at kvinner før innsendinga av selvangivelsen får registrert mesteparten av gjelda på seg og la mannen betale for de daglige husholdningskostnadene. Ved et slikt grep vil noe av urettferdigheta bli rettet opp og gi mer lik beskatning.

Likelønnspott NÅ!

Det er udemokratisk og krenkende at samfunnet verdsetter kvinnens arbeidsinnsats og bidrag lavere enn fra menn. Vi blir mange ganger sett på som en råvare som systemet forventer skal yte gratis omsorgstjenester og aksepterer at menn blir sett på som hovedforsørgeren. Vi er lei av at tradisjonelle kjønnsroller legger føringer for lønnspolitikk. Vi er lei av å tilpasse vårt forhold til arbeidslivet etter de behov for gratis omsorg som en familie trenger. Vi skal ikke bare ha likelønn, men vi krever bedre arbeidstider også. 6-timersdag med full lønnskompensasjon er vegen å gå.

Kvinner krever å bli verdsatt for den utførelsen av en jobb som det vi gjør på lik linje som en mann. Verken mer eller mindre. Det er verken mangel på offentlig eller privat rikdom for å fjerne lønnsforskjellene og innføre en mer rettferdig lønns- og pensjonsordning. Det handler bare om politisk vilje. Vi er mange som mener alvor og krever egen likelønnspott !

Les også

 1. «I alle år har mennene hatt egne klubber, mens vi kvinner har møttes på kjøkkenet. Det er det slutt på nå»

 2. – Mange damer vil prioritere familien. De bruker «glasstaket» som en unnskyldning.

 3. Fotball-mamma Elisabeth ble stilt til veggs av datteren: Svaret hun måtte gi var hjerteskjærende

 4. – Kulturelitens menn kappes om å forsvare den sårbare, misforståtte mannen

 5. Kan et kvinnfolk være journalist i Aftenbladet?

Publisert:
 1. Likestilling
 2. Lønn
 3. Kvinnedagen (8. mars)

Mest lest akkurat nå

 1. Skamslått Borgli vil gå nye runder om huset i Oalsgata

 2. Testet positivt? Dette gjør du

 3. Konen var skeptisk da de ringte fra «Mesternes mester»: – Hun hadde aldri sett meg grine før

 4. Folk for­tjener bedre og sanne svar fra en olje- og energi­minister midt i en strøm­krise

 5. Stangeland mølle vurderer nattskift for å spare penger: – Egentlig bare billigere å stenge ned

 6. Har du lagt merke til er at kampropet «ubuntu» er borte. Hva skjedde?