• «Alle kan forstå at det ikke bare er «å pøse på» med nye mennesker som trenger hjelp, når man ikke har kapasitet til dem man allerede forsøker å hjelpe», skriver psykolog Inger-Katrine Engø. NTB scanpix

Hvorfor er vi så redde for pakkeforløp i rusbehandlingen?

KRONIKK: Ruspasientene er over tid er blitt nedvurdert og forskjellsbehandlet. Avvisning, store mangler innen kvalitetssikring, behandling og samhandling, samt tilfeldig behandling og neglisjering av fysisk helse, er bare toppen av isfjellet.