Vi trenger aldershjem!

DEBATT: Omsorg pluss, sies det, kan erstatte dagens aldershjem, men vil det kunne det?

Publisert: Publisert:

«Hvis ikke dette tilbudet finnes, vil nødvendigvis noen måtte bruke sykehjemsplasser som de egentlig ikke trenger» spør Berit Hinna Sørås. Foto: Shutterstock/illustrasjonsbilde

Debattinnlegg

 • Berit Hinna Sørås
  Stavanger
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I disse dager er en ny plan fra Stavanger kommune om omsorgsbygg, hovedsakelig for eldre, under utarbeidelse. Planen inneholder mye bra, det er lagt opp til en kjede hvor en skal kunne få hjelp på lavest mulig nivå alt etter hvordan livssituasjonen er. Det oppleves riktig. Det starter med hjelp i
hjemmet, og ender med sykehjemsplass for dem som trenger det. På veien kan en komme innom omsorgsboliger og det som kalles Omsorg pluss.

Omsorg pluss, sies det, kan erstatte dagens aldershjem, men vil det kunne det?
Jeg er glad for all nytenkningen og alt fokuset det nå er på eldreomsorgen. Det er ikke vanskelig å forstå at en må ta i bruk alt av gode hjelpemidler for å få kabalen i eldreomsorgen til å gå opp.

Realitetene

Vi er mange som blir gamle etter hvert, og det er flott at det satses på at vi skal være mest mulig selvhjulpne så lenge som mulig, at vi skal kunne bo hjemme og ha et meningsfullt liv der. Jeg møter ingen som ikke ønsker det. Men så er det realitetene da. Jeg tilbringer noen timer i uken på et aldershjem som frivillig, og har stor glede av å være en del av fellesskapet der. Jeg kjenner dem som bor der. Alle har bodd hjemme lengst mulig, alle har hatt god hjelp av kommunen, men likevel ble det av forskjellige årsaker for vanskelig å bo hjemme. Ingen av disse hadde da de flyttet inn noe på et sykehjem å
gjøre. At de kan bli skrøpeligere etter hvert, er en annen sak. Etter planen som nå foreligger, ville alle disse menneskene blitt henvist til tjenesten som kalles Omsorg pluss, hvis jeg forstår det rett.

Alle er ikke selvdrevne

Omsorg pluss er et flott tilbud. Det tilbys service over hele linjen, men forutsetningen for å kunne dra nytte av tjenestene, er at brukerne er selvdrevne! En del mennesker som enda ikke har behov for sykehjemsplass er ikke selvdrevne nok til å klare dette. Disse vil kunne ha det godt på et gamlehjem med sitt eget private rom. Ellers er hyggelige stuer og fellesrom viktige. Der en kan spise sammen, snakke sammen og oppleve sammen. Og at der er noen som henter deg når noe skal foregå. Hvor aktivitøren sørger for at det er noe å gjøre hver dag. Hvor det kommer gjester utenfra som bidrar på forskjellig vis. Hvor det arrangeres fester og loppemarkeder, basarer og turer og hva en ellers kan finne på.

Aldershjemmet legger til rette for et rikt sosialt liv som gjennomstrømmer hele atmosfæren. Den som har krefter er med, den som ikke har, er forhåpentlig med dagen etter. Beboerne blir sett, de er trygge, de slipper å være redde for ensomheten.

Å klare å fylle sitt liv med innhold og mening, krever krefter og overskudd. De kreftene og det overskuddet er det ikke alltid like lett å finne når en gammel og skrøpelig sitter alene hos seg selv. Heldig er den som får være en del av et sosialt fellesskap!

Jeg ser glede og oppblomstring hos beboerne som flytter inn. Alle sammen gir uttrykk for stor trivsel og for at de føler seg trygge. Jeg ser også stor trivsel hos de ansatte og hos oss som er der «frivillig»!

Vi må ha noe igjen

Jeg ber for aldershjemmene. Vi må ha noen igjen. Hvis ikke dette tilbudet finnes, vil nødvendigvis noen måtte bruke sykehjemsplasser som de egentlig ikke trenger. Sykehjemsplasser er dyre, og de er for de aller skrøpeligste og sykeste.
Jeg ber for dem som ikke er syke, men som trenger et hjem etter sine behov, et aldershjem.

Publisert:

Les også

 1. – Gi de eldre Skype og ny teknologi, ikke bare salmesang og gitar

 2. Stavangerbudsjettet: – Fortsetter vi som nå, må vi bygge nytt sykehjem hvert annet år

 3. – Jeg synes det er drøyt å si at alle behov er dekket når hun får mat og pleiere kommer og snur henne i sengen annenhver time

 4. Demenslandsbyen kan bli to år forseinka

 5. – Nesten ingen nyutdannede sykepleiere velger sykehjem, på tide å gjøre noe med utdanningen

Mest lest akkurat nå

 1. Nå er legestreiken i gang – rask opptrapping varsles

 2. Marte (20) sa opp jobben og flyttet hjem for å pleie sin alvorlig syke pappa. Det fraråder Stavanger kommune

 3. Lervigs nye utestad tar natte­søvnen frå naboar: – Vil sjå på skjenke­reglane

 4. – Et overgrep mot barnet

 5. Hadia Tajik øydelegg for seg sjølv med dette bokomslaget

 6. Ble ikke straffet for homohets. Her er dommerens forklaring

 1. Debatt