• – De fleste er vel enige om at naboen til tomten, Lervig sykehjem, ble for massiv. Vi ønsker ikke flere slike bygg», skriver Jens Otto Skåra Hansen, om utbyggingen i Østre bydel. Jon Ingemundsen

Reduser ambisjonene i Lervig-utbyggingen

DEBATT: Problemet med Lervig-utbyggingen er at man vil for mye på for liten plass.